De Oerhaal

De stichting Wetterwâlden Bûtenfjild i.o. heeft van de provincie Fryslân een stimuleringsbudget ontvangen waarmee de stichting de aanzet wil geven tot de aanleg en bouw van een overhaal, ook wel genoemd overtoom.

De oerhaal maakt het mogelijk kleine boten tot en met het formaat van elektrische sloepen in de zogeheten F-klasse tweezijdig over te zetten tussen het waterpeil in de Falomsterfeart naar een lager gelegen afwateringskanaal dat voert in de richting van natuurgebied Tuskenlytsen.

Duurzame mobiliteit
logo_wetterwalden

Omschrijving De Oerhaal

De opdracht

ROC Friese Poort krijgt van Wetterwâlden de volgende opdracht:

1. Tref voorbereidingen voor het realiseren van het leerwerkproject Oerhaal Falomsterfeart

2. Maak een keuze uit de 6 varianten uit bovenomschreven NHL-rappport

3. Werk de gekozen variant in technische zin uit tot een ontwerp, doe een afgewogen voorstel voor materiaalkeuze, stel een basisbestek op en voorzie dit geheel van een begroting.

4. Doe een voorstudie naar een innovatieve en duurzame wijze van aandrijf-ondersteuning die het ook oor ongeoefende recreanten eenvoudig en lichter maakt hun boot over te zetten.

5. Lever deze uitwerking op voor 1 maart 2015

6. Presenteer het resultaat in overleg met de opdrachtgever en Kenniswerkplaats aan de verenigingen van Dorpsbelangen in Wetterwâlden, aan bedrijven, gemeenten en andere door de opdrachtgever aan te wijzen stakeholders zoals Wetterskip en natuurorganisaties. Opdrachtgever neemt vervolgens op basis van deze uitwerking, na consultatie van eerder genoemde stakeholders een besluit tot daadwerkelijke uitvoering van een leerwerkproject.

7. Friese Poort adviseert de opdrachtgever bij het voorbereiden van een selectie en de keuze van aannemers- of bouwbedrijven die gaan deelnemen in het project.

Aanvullende randvoorwaarden

– Kies een duurzame invalshoek ten aanzien van ontwerp, materiaalgebruik en aandrijving.

– Kies een voorkeur-variant op basis van:

o gebruiksgemak voor recreant,

o ‘hufterproof’ vanwege de afgelegen ligging

o Houd in het ontwerp rekening met gebruik door fluisterboten, sloepen en andere vaartuigen die voor het gebied worden ontwikkeld. Dit stelt eisen aan vorm en materiaalgebruik van rollenbanen of andere oplossingen.

o Een zo laag mogelijk, doch realistisch investeringsbedrag

– Voldoe aan eisen die Wetterskip en andere overheden (bouwvergunning enz.) of eigenaren of beheerders stellen aan de constructie, de juiste situering en beheeraspecten.

– Rapporteer regelmatig, doch eenmaal per twee weken de vorderingen en tussenstand, maar ook knelpunten aan de vertegenwoordigers van Wetterwâlden.

– Doe, in relatie tot de keuzevariant, een globaal voorstel (niet in detail uitgewerkt) voor de situering van de fietsroute die het tracé van de oerhaal kruist.

– Deze opsomming van randvoorwaarden is niet limitatief. Voor zover er tijdens het proces sprake is van aanvullende voorwaarden van beide zijden, zullen daarover in overleg nadere afspraken over worden gemaakt.