PassiefHuisToestel

Wat is het Passiefhuistoestel?
Het Passiefhuistoestel van Brink Climate Systems is een toestel waarin verschillende disciplines als verwarmen, ventileren en het bereiden van warm tapwater in één compact toestel zijn samengebracht. Deze energie wordt op een duurzame wijze bereid, door toepassing van warmteterugwinning uit de ventilatielucht en warmteopwekking vanuit een boilervat wat zoveel mogelijk door de zon wordt verwarmd.

Omschrijving

Wat is het Passiefhuistoestel?
Het Passiefhuistoestel van Brink is een toestel waarin verschillende disciplines als verwarmen, ventileren en het bereiden van warm tapwater in één compact toestel zijn samengebracht. De bereiding van energie is duurzaam door toepassing van warmteterugwinning uit de ventilatielucht en warmteopwekking vanuit een boilervat waarbij sprake is van zoveel mogelijk verwarming door de zon.

Het principe
Het passiefhuistoestel is een drie in één toestel voor de verwarming, ventilatie en tapwaterbereiding in zeer goed geïsoleerde woningen.

De verwarming van de (passief)woning vindt plaats door de ventilatielucht van het balansventilatie toestel met maximaal 3,5 kW. Dit kan alleen als de woning uitermate goed is geïsoleerd. Hierbij moet je denken aan Rc-waarden van ca. 10 m2K/W. Ook moet de woning een zeer hoge kierdichting hebben, een qv;10 < 0,15 dm3/s.m2.

Twee zonnecollectoren wekken de warmte op en slaan deze warmte op in een zonneboiler. Dit is het hart van het systeem. Wanneer er onvoldoende warmte is van de zon, neemt de kleine HR-ketel het over en verwarmt vervolgens het water in de boiler.

Er is sprake van een continu filtering van zowel verwarmingslucht als ventilatielucht, zodoende heerst er een aangename stofhuishouding in de woning.

Verwarmen met lucht gaat snel. Daardoor is het relatief eenvoudig om te reageren op temperatuurschommeling.

Toepassingsgebied
Het Passiefhuistoestel van 3,5 kW (laag vermogen) is geschikt voor nieuwbouwwoningen die voldoen aan de Passiefhuiscriteria waarbij het doel is een grote stap te maken naar energieneutraal te zijn.