Middenkaderfunctionaris Infra (BOL en BBL)

Leerweg: werken en leren (BBL) en school en stage (BOL)
Niveau: 4
Duur: 4 jaar

Drachten

Omschrijving

Je bent betrokken bij het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering. Je maakt tekeningen, berekent kosten en werkt constructies uit. Ook adviseer je de klant, stuur je medewerkers aan op de bouwplaats, en bewaak je de planning en begroting. Bij een groot bedrijf zullen je taken wat anders zijn dan bij een kleiner gespecialiseerd bedrijf. In ieder geval zorg jij ervoor dat projecten goed, veilig en efficiënt worden uitgevoerd.

Wat leer je?
Je leert alles over projecten in de infrasector. Van het maken van ontwerpen, (bestek)tekening en kostenramingen tot het bewaken van de planning en begroting. Ook leer je over het adviseren van klanten en aansturen van collega’s.

Verder leer je:

Verzamelen en verwerken van (situatie)gegevens
Uitwerken van (deel)constructies
Uitvoeren van kwaliteitscontroles
Verrichten van projectadministratie
Invullen van een beheerssystematiek
Behandelen van klachtinformatie