Zorginnovatie is vooral mensenwerk en dienstbaar aan zorgvrager

‘De zorg innoveert door de inzet van techniek’, vertelt Douwe Postma van ROC Friese Poort. ‘Maar wat betekent dit voor de toekomstige werkzaamheden van de zorgstudenten die we nu opleiden?’ . Met een Duurzaam Doen Lezing bij Centrum Duurzaam over zorg en technologie maakten 70 zorgstudenten van ROC Friese Poort kennis op vrijdag 8 december 2017 met de dagelijkse praktijk bij Nij Smellinghe en Platform Geef. Een praktische manier om te kijken hoe het echt gaat in de zorg op het gebied van nieuwe zorgtechnieken.

Techniek dienstbaar aan zorgvrager
‘De inzet van technologie in de zorg is pas succesvol als de gekozen oplossing gebaseerd is op de behoefte van de gebruiker’, is de ervaring van Laura Vuijk van Platform Geef. ‘We hebben nog altijd de neiging om eerst de oplossing te bedenken en het probleem daarop aan te passen’. Design thinking is een manier om te innoveren in de zorg  met de zorgvrager als uitgangspunt. Het is een mensgerichte benadering om te vernieuwen en te innoveren vanuit de klantbehoefte. ‘Door deze andere manier van denken, kom je tot nieuwe ideeën en kies je een oplossing die aansluit bij het probleem en de belevingswereld van de cliënt’.

Klik door voor de presentatie van Platform Geef over techniek dienstbaar aan zorgvrager

Innovatie is mensenwerk
Innovatie in de zorg bestaat voor 25% uit zorgtechnieken en voor 75% uit mensen die met deze technieken werken’, stelt Folkert Brouwers van Nij Smellinghe. ‘Innovatie begint bij ons dan ook bij de medewerkers en niet met de techniek als we een nieuw gastvrijheidsconcept introduceren’.  Dit concept bestaat uit het welkom heten van patiënten door een vrijwilliger in combinatie met het digitaal aanwezig melden van de patiënt. Er is geen balie meer nodig. In de kliniek introduceren we een nieuwe manier van voeding verstrekken, met keuze voor patiënt en vers uit de streek en liever niet meer eten in bed maar aan tafel. Dit nieuwe gastvrijheidsconcept past bij de holistische kijk van Nij Smellinge op de patient.  ‘Bij ons staat het zorgpad van onze patiënten centraal, niet de kwaal. We kijken naar wat een patiënt kan en wil gezien de condities (gedachtengoed Machteld Huber)’. Naast vernieuwende zorg kiest Nij Smellinghe ook voor een duurzame aanpak om energie positief te zijn in 2030: zonnepanelen, geothermie, duurzame  voeding , afval verminderen, plastic reduceren, nieuwe kleding uit oceaansoep en hergebruik van swachtels.

Klik door voor de presentatie van Nij Smellinghe over innovatie is mensenwerk

Levensecht onderwijs
‘Onze studenten leren vooral in en door levensechte situaties waarbij ze de ontwikkelingen van de toekomst voor hun vakgebied ontdekken’ legt  Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort uit. ‘We noemen dat levensecht onderwijs waarbij onze studenten door deze lezing in gesprek raken met vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen ’.  In het eerste kwartaal van 2018 krijgen de studenten nog een workshop in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘We leiden onze studenten immers op tot de zorgverleners van de toekomst’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.