Zes scholen pakken prijzen op finale Energy Challenges Fryslân

De afgelopen vijf maanden streden 17 scholen in Friesland om de beste duurzaamheidscampagne in de tweede editie van de Energy Challenges Fryslân. Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs voerden zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. De finale was op vrijdag 19 juni in Leeuwarden. CG Beyers Naudé uit Leeuwarden en CBS de Oanrin uit Twijzel wonnen de hoofdprijs, de deelprijzen gingen naar CBS de Stapstien uit Nijemirdum, CBS de Wâlikker uit Oudemirdum, CBS de Staetlanskoalle uit Tzum en CBS de Winde uit Hardegarijp. Met hun bijzondere campagnes wisten ze school en omgeving te activeren tot duurzaamheid en werd er veel energie en water bespaard.

Foto van Marco Bottenberg: Twaalf teams maken een tentoonstelling van hun campagnes op een energiemarkt

 

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie en water om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energie- en waterverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk te besparen.

Flinke besparingen
De ervaring van eerdere projecten leert dat door de een combinatie van techniek en gedrag bewustwording en gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk maakt. Ook in de Energy Challenges Fryslân is flink bespaard door tal van acties te organiseren om school en omgeving in beweging te krijgen. In tijden van bezuinigingen in het onderwijs is dit een welkome kostenbesparing. Naar verwachting zal het project ook een positief effect hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis.

Slimme meters
Er zijn slimme meters en monitoringssoftware in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik inzichtelijk maken. Hierdoor konden de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast zijn alle schoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven
ROC Friese Poort Centrum Duurzaam zet technische studenten in die samen met bedrijven als Strukton Worksphere en BekkemaBruinsma de slimme meters etc. plaatsen bij de scholen. De Provinsje Fryslan ondersteunt de Energy Challenges Fryslân als onderdeel van uitvoeringsprogramma ‘Duurzame Energie’. Het project wordt verder versterkt door de gemeenten Leeuwarden, de Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Andere organisaties spelen ook een belangrijke rol. Onder meer de Friese Milieufederatie, Energy Valley en de Watercampus leveren een bijdrage aan het project.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.