Woningverbetering in strijd met Wet Natuurbescherming

Wat je ook in de bouw gaat doen je krijgt te maken met de Wet Natuurbescherming’, stelt Ronny Huls van Ecoreest. ‘Zowel bij renoveren en sloop als bij nieuwbouw’, vervolgt hij. ‘Denk hier dan ook tijdig over na’, zo tipt hij de studenten Middenkaderfunctionaris Bouw. Maandag 15 februari 2020 gaf hij een online gastles over de Wet Natuurbescherming bij sloop en renovatie. ‘Deze gastles laat onze studenten zien hoe om te gaan met flora en fauna in relatie met het project met Bouwbedrijf Lont om bestaande woningen te verbeteren’, aldus Klaas Biemold van ROC Friese Poort.

Wet Natuurbescherming
‘Deze wet bestaat uit Europese regels die in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd’, legt Ronny Huls uit. Dat betekent dezelfde regels voor het beschermen van dieren in alle landen van Europa in relatie tot woningverbetering. ‘We beschermen niet alleen de dieren, maar ook de nest- en rustplaatsen in woningen en gebouwen. Dat begint al op het moment dat vogels een nest aan het bouwen zijn’. Sommige nesten zijn zelfs het hele jaar door beschermd’. De meest voorkomende diersoorten in de bebouwde kom zijn huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. ‘Woningen met kieren en gaten zijn ideale verblijfplaatsen voor deze dieren’.

Aantonen verblijfplaatsen in woning
Bij woningverbetering dien je eerst aan te tonen of de woning geschikt is als verblijfplaats voor de verschillende diersoorten’, vertelt Ronny Huls uit eigen ervaring als ecoloog. ‘Denk bijvoorbeeld aan dakpannen waar vogels onder kunnen komen’. Dit is ecologisch onderzoek om te kijken of een woning potentieel heeft als verblijfplaats. ‘Daarna doen we soortgericht onderzoek. Bij de gierzwaluw doen we dan 3 veldbezoeken in de periode van 1 juni tot 15 juli’. Het aantal verblijfsplaatsen van de verschillende diersoorten is bepalend voor de mogelijke oplossingen.

Mogelijke oplossingen
‘Probeer als eerste om een overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen’, geeft Ronny Huls aan. ‘Doe dit door verblijfplaatsen niet te vernielen en door buiten kwetsbare periodes, zoals broedperiode en winterslaap, te werken. Kun je hier niet aan voldoen vraag dan een ontheffing aan bij de provincie. Als er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijk belang is namelijk ontheffing mogelijk. Denk aan volksgezondheid, veiligheid en verduurzamen. Let er wel op dat de behandeltijd van een ontheffing 13 weken is met 7 weken verlenging’.

Plan
‘Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet je een plan maken’. De eerste stap van het plan is het voorkomen van het doden van dieren en het ongeschikt maken van de nesten voor het broedseizoen. ‘We noemen dat het realiseren van een natuurvrij gebouw’. De tweede stap is het aanbieden van tijdelijke woonruimte. ‘Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nestkasten’. De laatste stap is het bieden van permanente woonruimte en een functioneel leefgebied. ‘Dan spreken we van natuur inclusief bouwen. Denk maar eens aan nieuwe nestplaatsen zoals pannen en stenen’. Meer informatie over natuur inclusief bouwen is vindbaar op www.bouwnatuurinclusief.nl.

Levensecht onderwijs
‘Leren in en door levensechte situaties staat bij ons voorop’, licht Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. ‘Onze studenten werken nu samen met Bouwbedrijf Lont aan een levensecht project op het gebied van woningverbetering van bestaande woningen, vult Klaas Biemold aan. ‘We noemen dat levensecht onderwijs en 1 van de praktijkstappen is een gastles’. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘We leiden onze studenten immers op tot de vakmensen van de toekomst. Vandaag hebben onze studenten gezien dat je de natuur moet betrekken bij het bouwen. Zo hebben ze nog nooit naar de bouw gekeken’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.