Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis

‘We zijn onderweg naar een wereld waarin fossielvrije brandstoffen niet meer worden gebruikt’, zo prikkelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de medewerkers van Woningstichting Weststellingwerf. Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van de woningstichting een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We zijn vandaag op bedrijfsexcursie met als thema ‘Duurzaamheid’, zo vertelt Dianne Terpstra van Woningstichting Weststellingwerf. ‘Onze medewerkers leren vandaag meer over nieuwe duurzame technieken’. Deze informatie en ervaringen nemen we mee in de discussie en het onderzoek naar hoe we onze huurwoningen kunnen verduurzamen’.

Hoe verduurzaam je een woning?
‘Jullie dagelijkse uitdaging is om vooral jullie bestaande huurwoningen te verduurzamen’ stelt Durk Reitsma. De strategie om te verduurzamen is gebaseerd op de Trias Energetica. De eerste stap in deze strategie is het beperken van de energievraag.’Denk hierbij vooral aan interne maatregelen zoals isolatie en glas’. Stap 2 is het zelf opwekken van hernieuwbare energie zoals zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is de efficiëntie van technische installaties om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Een duurzame strategie betekent duurzame keuzes maken. Kijkend naar de investering, besparing en CO2-uitstoot, ontdekken de medewerkers van de woningstichting tijdens de workshop welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor een woning. Van zonneboilers tot balansventilatie en van lucht- of waterwarmtepomp tot infraroodpanelen. Durk Reitsma: ‘De kennis en ervaring die je opdoet bij het maken van een duurzaamheidsplan kun je gebruiken om jullie bestaande huurwoningen te verduurzamen’.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. ‘Alle installaties zijn duurzaam en passen in verduurzamingsconcepten als Nul op de Meter en energieneutraal, licht Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam toe. ‘Technische studenten en monteurs uit het bedrijfsleven zijn met name bezig met het energiezuinig maken van de installaties door ze in te regelen’. Ook ontdekken studenten en bedrijven in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen naar energieneutraal op nul op de meter. ‘Alle nieuwe inzichten die studenten en medewerkers van bedrijven opdoen maken het mogelijk om de volgende duurzame stap te zetten’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Verduurzamen raakt iedereen
Opening biobased brug Biosintrum

Comments are closed.