Werkvoorbereiding levensecht voor bouwstudenten samen met Energiecampus

‘In het 3e schooljaar gaan onze studenten als werkvoorbereider aan de slag met grotere bouwprojecten in de utiliteit’, vertelt Christiaan Stavorinus van ROC Friese Poort.’Denk aan bedrijfshallen en kantoren die anders zijn in constructie’. Bij deze gebouwen is ook de wetgeving anders en het bouwbesluit stelt andere eisen. ‘In samenwerking met de Energiecampus Leeuwarden maken we van dit project een levensecht project’, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. Maandag 10 september 2018 was de aftrap van dit levensechte werkvoorbereidingsproject voor 3e jaars bouwstudenten in de innovatiewerkplaats van Centrum Duurzaam.

Klik door en beleef zelf de aftrap van dit levensechte werkvoorbereidingsproject met Energiecampus Leeuwarden

Energiecampus Leeuwarden
‘Jullie krijgen de kans om mee te denken in een uniek en duurzaam bouwproject’, zo trapt Douwe Faber van Ekwadraat het werkvoorbereidingsproject af. ‘Er is namelijk nog nooit eerder gebouwd op een vuilnisstort’. Vanaf 1 november 2018 gaat Friso los met het bouwen van een duurzaam kantoorpand op de Energiecampus. ‘Dit vraagt vooral iets anders van de fundering’, legt Klaas Dijkstra van Friso Bouwgroep uit. Het gaat niet om de hoogte van het pand maar vooral om de oppervlakte met als voorwaarde een lichte constructie. ‘Jullie denken nu niet alleen mee maar jullie zien straks ook de bouwresultaten terug waarvan jullie kunnen leren’.

Werkvoorbereiding
‘Bij een bouwproject in voorbereidingsfase is er veel te regelen’, zegt Christiaan Stavorinus. ‘En in deze fase spelen jullie als werkvoorbereider een sleutelrol’. Bij werkvoorbereiding komt er veel op een werkvoorbereider af zoals de werkbegroting, KAM coördinatie, de bouwplaatsorganisatie en de meerjaren onderhoudsprognose. ‘In dit werkvoorbereidingsproject gaan jullie werken met een levensechte projectmap van Friso’.  Deze projectmap bestaat onder andere uit een materiaal- en kleurenstaat, bestektekeningen, werktekeningen, situatietekening, V&G- plan, planningen en deelplanningen en een begroting van het project.

Levensecht projectonderwijs
‘Met levensecht onderwijs willen we met onze studenten voorop lopen in duurzame ontwikkelingen zoals het bouwen van duurzame gebouwen in Friesland’, licht Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. ‘In dit werkvoorbereidingsproject kijken onze studenten levensecht mee met de bouwvoorbereidingen van de Energiecampus in samenwerking met Ekwadraat en Friso’. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot vakmensen van de toekomst.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Verduurzamen raakt iedereen
Opening biobased brug Biosintrum

Comments are closed.