Welfare Technology actualiseert onderwijsprogramma zorg

‘Ook in deze tijd van corona blijven we met elkaar in contact’, geeft Jan van der Weijde van ROC Friese Poort aan. ‘Online vergaderen geeft de mogelijkheid om de voortgang van de ontwikkelingen van het project met elkaar te delen’. Op 10 en 11 maart 2021 volgden de projectpartners Welfare Technology uit Finland , Noorwegen, de Azoren en Nederland een 2-daags online programma in Teams. ‘Het doel is om het lesmateriaal dat reeds is ontwikkeld met elkaar te delen’.

Zorg en techniek
Zorg en techniek komen elkaar steeds meer tegen in de praktijk. ‘Daarom is het belangrijk dat studenten elkaars werelden leren kennen en begrijpen’, stelt Jan van der Weijde. ‘Dat komt bij elkaar in het keuzedeel Zorg & Technologie, waarin onze studenten nu al met elkaar samenwerken’. Langer thuis wonen, communicatie op afstand, thuismonitoring en zorgrobots zijn volgens de partners van Welfare Technology voorbeelden van een aantal ontwikkelingen in de zorg. ‘Onze eerste onderwijs stap is om de ontwikkelingen in de zorg samen met zorgpartners in kaart te brengen. Dat noemen we een ontwikkelagenda. De tweede stap is om een aantal zorgontwikkelingen uit de ontwikkelagenda te vertalen naar levensecht onderwijs’.

Levensecht onderwijs
‘Leren aan de hand van praktijkvragen uit de zorg is speerpunt in ons beroepsonderwijs’, licht Roeland Westra toe. ‘We noemen dat levensecht onderwijs’. Door lezingen, gastlessen en excursies van en bij bedrijven verkrijgen studenten actuele en relevante praktijkkennis om antwoorden te vinden op de praktijkvraag van een zorginstelling. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘We leiden onze studenten immers op tot de zorgprofessionals van de toekomst’.

Duurzaam Doen Lezing
Een Duurzaam Doen Lezing is een levensechte leeractiviteit van Centrum Duurzaam voor studenten, docenten, bedrijven, overheden en kennispartners. Doel is om de nieuwsgierigheid te prikkelen door het delen van de technische kennis van morgen. Hiertoe vertellen gastsprekers over duurzame thema’s vanuit de vakgebieden techniek, bouw en ICT. Met als resultaat het verkrijgen van nieuwe inzichten waarmee we elkaar een duurzame stap verder helpen. Deze lezingen organiseert Centrum Duurzaam in samenwerking met Wij Techniek, Techniek Nederland, Installatiewerk Noord, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en RIF Gas 2.0.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving van Centrum Duurzaam voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’, zo verwoord Roeland Westra het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis. Ook zijn er domotica opstellingen waar studenten leren om installaties in woningen slim te maken.

Welfare Technology
‘Met dit project willen we samen met onze internationale partners ons zorg onderwijsprogramma een update geven’, legt Reina Adema van ROC Friese Poort uit. ‘Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in de eigen thuisomgeving. Dat noodzaakt ons om op een nieuwe manier te kijken naar de zorg. En dan vooral naar de technische mogelijkheden. Vandaar dat we als ROC Friese Poort meedoen aan Welfare Technology’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.