Waterstof in praktijklessen bij ROC Friese Poort

Een bedrijfsbezoek door Allesoverwaterstof aan de ROC Friese Poort in Leeuwarden gaf een mooi beeld van welke stappen de school al gemaakt heeft met praktijklessen over waterstof. De studenten hebben onder begeleiding van Cor Scholte een buggy omgebouwd naar een H2 uggy. Dit is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Waar studenten leren in en door levensechte situaties samen met het bedrijfsleven.

Introductielessen waterstof
Wij worden door Cor Scholte, docent engineering bij ROC Friese Poort, ontvangen op de locatie in Leeuwarden. Waar het gebruikelijk een levende drukte is in de gangen, heerst nu een serene stilte. Door corona worden er maar beperkt aantal lessen gegeven. De school heeft het Duurzaam Doen Huis waar studenten verschillende workshops over algemene duurzame energietechnieken kunnen volgen. “Daarin leren de deelnemers over onderwerpen als wind- en zonne-energie” vertelt Cor. “Ik heb de studenten kennis bijgebracht over waterstof. Ze werden zo enthousiast dat we daarna met een groep ook waterstofpraktijkopdrachten zijn gaan doen.”

Levensecht waterstof praktijkonderwijs
In de innovatiewerkplaats staat de trots van de school, de H2uggy. Een groep van 25 studenten hebben samen met Cor een elektrische buggy van Frisian Motors (type Leffert FM50) voorzien van een waterstof installatie. Aan de achterzijde is de stoere car voorzien van een Horizon waterstof brandstofcel 3.000 Watt. Naast de brandstofcel is een H2-pod van Holthausen gepositioneerd. Er zit ongeveer 400 gram waterstof in de cilinder onder een druk van 300 bar. De waterstofinstallatie dient als een soort aggregaat. Het systeem is modulair opgebouwd, waardoor het ook toegepast kan worden op andere elektrische toepassingen.
Het voorstel om proef te rijden laten wij niet aan ons neus voorbij gaan.

Beleven, begrijpen en doen
“Door vanuit de school beleving te creëren bij de studenten rond het thema waterstof zijn ze gaan begrijpen welke mogelijkheden er zijn voor waterstof in de energietransitie. Zij willen graag zelf hun steentje eraan bijdragen en zijn gaan bouwen. Op deze manier leiden wij studenten op tot de vakmensen van de toekomst” verteld Cor. Naast de H2uggy hebben de studenten ook een waterstof barbecue ontwikkeld. Beide zijn tijdens de opening van de Hystock waterstoffabriek in Veendam getoond aan belangstellende. Met de H2uggy is er ook meegedaan aan de Elfwegentocht Parade en zijn er plannen om de Elfstedenroute te gaan rijden.

Met nog een korte kennismaking met Willem van Dijk, Opleidingsmanager ROC Friese Poort, sluiten wij dit bedrijfsbezoek af. En complimenteren Willem met de vooruitstrevende aanpak van de school om studenten al vroeg kennis te laten maken met de mogelijkheden van waterstof en hoe Cor daar op een passievolle manier inhoud aan geeft.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.