VMBO meets MBO

Hoe raak je als VMBO en MBO met elkaar in gesprek? Het antwoord is eenvoudig namelijk door een werkbezoek. Ongeveer 16 docenten, decanen en directieleden van CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker brachten dinsdag 15 september 2015 een werkbezoek aan de collega’s van ROC Friese Poort aan de Anne Wadmanwei in Leeuwarden. Doelstelling van het bezoek was om het VMBO en het MBO meer met elkaar te verbinden en elkaar te inspireren vanuit de vakgebieden techniek, bouw en ICT. Dit sluit aan bij de ambitie van onderwijsminister Jet Bussemaker om het onderwijsaanbod regionaal in te kleuren voor zowel het VMBO als het MBO om zodoende doorleren te stimuleren.

Klik hier voor een foto impressie van het werkbezoek VMBO aan MBO.

Nieuwe kwalificatiestructuur MBO
Het MBO verandert en krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar 2051-2016 een nieuwe basis. Er is sprake van een herziening van de huidige kwalificatiestructuur met vereenvoudigde kwalificatiedossiers en met een nieuw onderdeel namelijk de keuzedelen. Doel is om te komen tot meer doelmatigheid en overzicht in de MBO opleidingen. Bovendien maakt de nieuwe MBO basis een betere aansluiting met de arbeidsmarkt en een betere doorstroom binnen het onderwijs mogelijk.

Centrum Duurzaam
Binnen de vakgebieden installatietechniek, bouw en ICT maakt Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar. Met het organiseren van nieuwe leeractiviteiten biedt Centrum Duurzaam studenten de mogelijkheid om op een praktische manier te werken met duurzame technieken is samenwerking met het bedrijfsleven. Voorbeelden van deze nieuwe leeractiviteiten zijn Duurzaam Doen Huis, Duurzaam Doen Lezingen, innovatieprojecten zoals de Frisian Eco Car en de Solarboot, de Challenge en 3D printworkshops. Centrum Duurzaam wil de nieuwsgierigheid van jongeren en MKB bedrijven prikkelen door de technische kennis van morgen te delen met nieuwe inzichten als resultaat.

Rondleiding praktijk-leeromgeving
Tijdens een rondleiding is in de relevante opleidingsteams met elkaar gesproken over de toekomst, mogelijke uitwisseling (bijv. bij de ontwikkeling van keuzedelen), zicht krijgen op elkaars examinering, leerlingen en hun keuzeproces (LOB) en duurzaamheid als thema in de opleidingen. ‘Met deze belangrijke uitwisseling is een eerste stap gezet naar een betere aansluiting VMBO en MBO en wij hopen dat we met elkaar meer jongeren enthousiast kunnen maken voor techniek’ aldus Arjen de Jong, adjunct vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Leeuwarden / Dokkum.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.