VMBO docenten ervaren duurzaamheid in online workshop

‘Vandaag laten we jullie ervaren hoe wij als ROC Friese Poort onze studenten meenemen in actuele duurzame technieken’, zijn de openingswoorden van Sjoerd Postma van ROC Friese Poort. ‘Dit is de eerste stap om in het kader van Sterk Techniek Onderwijs duurzaamheid toepasbaar te maken voor het VMBO’. Dinsdag 16 maart 2021 volgden VMBO docenten van Kei College, Linde College, Stellingwerf College, Singelland en Burgemeester Harmsma School een online workshop over duurzaamheid.

Trias Energetica
Veel mensen hebben een idee of geen idee als het gaat om het verduurzamen van hun eigen woning. ‘Graag daag ik jullie uit om vanuit een plan een aantal duurzame maatregelen te ontdekken’, zo start Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de digitale workshop Trias Energetica. De Trias Energetica is een driestapppenplan om gebouwen en woningen te verduurzamen. De 3 stappen zijn achtereenvolgens het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zon, wind, biomassa) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen (cv-ketel). ‘Energieneutraal is een stap verder. Dan komt er een extra stap bij. Namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.

Duurzaam Doen Huis
‘De volgende stap is dat VMBO leerlingen in het Duurzaam Doen Huis duurzame maatregelen gaan ontdekken’, zo blikt Durk Reitsma van ROC Friese Poort vooruit. Dit zijn maatregelen die gericht zijn op energiebesparing, duurzame energie, warmteterugwinning en het efficiënt gebruik maken van fossiele brandstoffen. ‘De workshop Storing zoeken in het Duurzaam Doen Huis is dan de eerste stap van een duurzame inspiratieroute voor VMBO leerlingen’.

Samen ontwikkelen
Het VMBO wil graag met duurzaamheid aan de slag. ‘Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van het keuzevak duurzame energie’, vertelt Jeroen Dobber van het Lindecollege. ‘En daarnaast met lessenseries over Blue Energy, zon en wind’. Inmiddels is er samen met praktijkexpert Redstack een eerste lesopzet gemaakt voor Blue Energy. In deze lessenserie gaan de VMBO leerlingen onder andere op excursie bij Centrum Duurzaam en bij de Waddencampus op de Afsluitdijk.

Sterk Techniek Onderwijs
Vanaf januari 2020 krijgt Friesland geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. ‘Zo willen we leerlingen beter voorbereiden op een vervolgopleiding en werk in de regio’, geeft Sjoerd Postma aan. In Friesland werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.