Trias Energetica stimuleert beweging tijdens webinar Us Kooperaasje

‘Wij geven kennis en delen expertise’, vertelt Jac Pluis van Us Kooperaasje. ‘Ons doel is om mensen in beweging te krijgen als het gaat om woningverduurzaming’. Woensdag 17 november 2021 organiseerde Us Kooperaasje een webinar voor de energiecorporaties in Friesland. Met als gastsprekers Durk Reitsma en Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort en Marije Boersma van Energieteam Fryslan.

Trias Energetica
Veel mensen noemen zonnepanelen of isolatie als eerste ideeën om de eigen woning te verduurzamen. Sommige mensen hebben geen idee wat de eerste stap is om te verduurzamen. ‘Graag daag ik jullie uit om vanuit een plan een aantal duurzame maatregelen te ontdekken’, zo start Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de digitale workshop Trias Energetica. De Trias Energetica is een driestapppenplan om gebouwen en woningen te verduurzamen. De 3 stappen zijn achtereenvolgens het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zon, wind, biomassa) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen (cv-ketel). ‘Energieneutraal is een stap verder. Dan komt er een extra stap bij. Namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.

Duurzaam Doen Huis
‘Graag nodigen we alle lokale energiecorporaties uit om met hun bewoners naar het Duurzaam Doen Huis in Leeuwarden te komen’, zo introduceert Durk Reitsma van ROC Friese Poort de tweede stap. ‘De bewoners gaan dan aan de slag met de workshop “Hoe verduurzaam ik mijn woning? Op basis van hun eigen energieverbruik in gas en elektriciteit gaan ze zo op zoek naar duurzame maatregelen’. Dit zijn maatregelen die gericht zijn op de Trias Energetica: energiebesparing, duurzame energie, warmteterugwinning en het efficiënt gebruik maken van fossiele brandstoffen. ‘Het voordeel van deze workshop is dat bewoners met een eerste aanzet van een verduurzamingsplan voor hun eigen woning de deur uitgaan. Daarmee vergroten we de kans dat bewoners echt in beweging komen om hun huizen te verduurzamen’.

Duurzaam Doen Lezing
‘Met een Duurzaam Doen Lezing willen we iedereen op de hoogte houden van de laatste duurzame ontwikkelingen, vertelt Roeland Westra. ‘Iedereen zijn niet alleen studenten, docenten en bedrijven maar vooral ook leden van energiecorporaties’. De Duurzaam Doen Lezing is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens deze sessie behandelen deskundige gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen de regio.

Energieteam Fryslân
‘Wij zijn een netwerk die inwoners in Friesland helpen met energiebegeleiding’, legt Marije Boersma van Energieteam Fryslân uit. Binnen dit netwerk zijn de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, energiecoöperaties, woningcorporaties en andere instellingen in Fryslân actief. Samen bouwen we aan een provincie breed netwerk van energiecoaches- en adviseurs, om zo iedere inwoners van Fryslân de kans te geven om op een laagdrempelige manier energie te besparen, zijn/haar woning te verduurzamen en zo deel te worden van een duurzaam Fryslân. Speciale focus binnen het energieteam is er voor mensen met een smalle beurs om zo energiearmoede tegen te gaan.

Us Kooperaasje
‘Wij besparen energie en exploiteren energiebronnen’, vertelt Jac Pluis van Us Kooperaasje. Dit is een koepelcoöperatie die Fryslân wil verduurzamen en vergroenen, provincie breed en op lokaal niveau. Wij helpen graag plaatselijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten en zich te laten aansluiten bij ons. Door middel van werken met een coöperatiestructuur, heeft elk lid inspraak in zowel Ús Koöperaasje als ons eigen energiebedrijf Energie VanOns.
In Fryslân zijn al verschillende energiecoöperaties actief met duurzame projecten. We kunnen dus goed van elkaar leren. Ús Koöperaasje wil dit graag stimuleren en initiatiefnemers met raad en daad bijstaan. Zo helpen we Friese inwoners om energie weer in eigen hand te nemen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.