Trainingsdag docenten over zonne-, wind- en energieopslag

Op dinsdag 28 mei 2019 volgden docenten van ROC Friese Poort een training in het Duurzaam Doen Huis, afgestemd op een kortgeleden aangeschaft studentenpracticum. Wim Kluiters bracht het docententeam bij monde van leverancier Festo de fijne kneepjes van de aankoop bij. Het practicum spitst zich toe op wind-, zonne-energie en energieopslag.

Duurzaamheid in beroep
Mark Vos, docent bij ROC Friese Poort, was een van de aanwezigen tijdens de training en blikt kort terug. ‘Alle studenten die het keuzedeel Duurzaamheid in beroep gaan volgen, kunnen met het practicum in aanraking komen. Daarom moeten docenten goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die het biedt. Kluiters legde tijdens de training de werking van zonnepanelen uit en welke invloed schaduwwerking, temperatuur en wind op hun prestaties hebben. Aan de hand van dit practicum kunnen we studenten op basisniveau informeren over duurzame onderwerpen. We kunnen jongeren echter ook geavanceerde trainingen geven. Dan koppelen we het wind- en zonnegedeelte aan informatie over een energieopslagstation. Zo verrichten studenten bijvoorbeeld metingen om te kijken wat het rendement van een systeem is.’

Simulatie
Voor geavanceerde monteurs is er bovendien een oefenapparaat meegeleverd, zo meldt Vos. ‘Hiermee kunnen we de werking van wind en zonnepanelen simuleren. Studenten kunnen dan een bepaalde hoeveelheid PV-panelen koppelen aan een zekere zonnesterkte. Vervolgens doet de simulatie haar werk en levert dit proces een bepaald rendement op. Het mooie is dat de input naar wens is aan te passen, dit levert een schat aan kennis op. Het apparaat simuleert ook de werking van een windturbine. Dit gebeurt zonder propeller; we sturen de as van het geheel aan. Zo kunnen onze studenten aan de slag met wind- en zonne-energie zonder naar buiten te hoeven!’

Energiecentrale
‘We simuleren in feite een eigen energiecentrale’, vervolgt Vos zijn verhaal. ‘Hierbij gaat het zowel om een gelijksspannings- als wisselspanningsnet. Dit onderscheid vormt een hot item binnen duurzaamheidsdiscussies. Huidige elektronica werken op gelijksspanning, terwijl we overal in ons huis van wisselspanning gebruikmaken. Is dat eigenlijk wel nodig? Dit onderwerp komt dus ook ter sprake in het studentenpracticum.’

Levensecht onderwijs
Bovenstaand duurzaamheidspracticum is een schoolvoorbeeld van levensecht onderwijs. Deze lesvorm, gestimuleerd door Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, leert studenten buiten theoretische kaders te treden. Zo maken jongeren kennis met duurzame thema’s en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst.

Bekijk hieronder wat onder meer deel uitmaakt van het practicum:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.