Toekomstige energie infrastructuur van distributie naar opslag

“Ik geloof dat Nederland in 2050 CO2 neutraal kan zijn. Maar dit vraagt wel een andere manier van denken.” Ing. Marco Bijkerk, Manager Innovative Technologies bij Remeha BV houdt op 10 mei 2016. bij Centrum Duurzaam op  ROC Friese Poort in Leeuwarden een lezing over het Reduceren van CO2 uitstoot. “De huidige infrastructuur van energievoorziening is nu nog gebruikt voor distributie, maar in de toekomst voor opslag.”

Klik hier voor de foto impressie van de Duurzaam Doen Lezing over terugdringen CO2 uitstoot

Doel uit het oog verloren
Het is de tweede keer dat Centrum Duurzaam Marco Bijkerk uitnodigt voor een lezing over het ‘Reduceren van CO2 uitstoot’. Dit op verzoek van Bouwe de Boer, Energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden en projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De Boer is betrokken bij het project van zo’n vijftig Friese dorpen die energiecoöperaties hebben opgericht. “Ik heb veel collega’s die het verhaal van Bijkerk ook willen horen.” Naast de Boer en zijn collega’s zijn er nog een aantal bedrijven uit Friesland en Groningen op de lezing afgekomen. Het verhaal van de ingenieur  heeft ook de aandacht getrokken van Economische Zaken waar hij binnenkort eveneens vertelt over de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening.  Het verhaal dat volgens Bijkerk ‘niet mainstream is, maar gaat over het waarom’. Dit omdat we volgens hem in Nederland het doel uit het oog zijn verloren, namelijk het verminderen van CO2 uitstoot.

Klik hier voor de presentatie van Remeha over terugdringen van CO2 uitstoot

CO2 uitstoot neemt toe
Bijkerk laat aan de hand van een grafiek zien dat de CO2 uitstoot in Nederland alleen maar toeneemt. “Alle projecten die in het leven zijn geroepen om CO2 uitstoot tegen te gaan, werken kennelijk niet”, concludeert hij. “Nul-op-de-meterwoningen is vaak een doel op zich, maar zijn helemaal niet energieneutraal. Het probleem is dat we alleen maar bezig zijn met ‘all-electric’ oplossingen. Maar eigenlijk wil je geen elektriciteit meer uit het net halen, want dat zorgt namelijk voor CO2 uitstoot. De doelstelling in Nederland is niet meer het verminderen van CO2 uitstoot.” Bijkerk pleit er juist voor om niet 100% in te zetten op één van de deelgebieden, maar om voor regionale energieoptimalisatie  en regionale netwerk optimalisatie te gaan.

Opslagprobleem
“We moeten het doen met de huidige infrastructuur van de energievoorziening. Deze gebruiken we nu nog voor distributie, maar in de toekomst is deze infrastructuur bruikbaar voor opslag van energie”, zo gaat Bijkerk verder. Volgens hem, en hij staaft dit met onderzoek dat Remeha heeft gepleegd, is het een opslagprobleem. De beschikbaarheid en vraag moeten we  beter op elkaar afstemmen zonder dat daarbij energie verloren gaat. Bijkerk geeft aan waar de schoen wringt, maar benoemt tegelijkertijd geen pasklare oplossingen te hebben  “Mijn doel is om een discussie op gang te brengen. Er zijn namelijk zo veel zaken die meespelen.” Bijkerk doelt onder andere op het feit dat 90% van de bestaande bouw er in 2050 ook nog staat. Verder zijn er nog de technologische ontwikkelingen. “Wat we nu bedenken, hoeft over tien jaar niet meer te werken”, zo geeft ook Bouwe de Boer aan. Dan is er nog de marktwerking. Eén van de aanwezigen benadrukt dat de aanbieders van energie bepalen hoe de energiemarkt er uit zal zien.

Nieuwe inzichten
Bij de afsluiting geven de aanwezigen aan dat ze zeker nieuwe dingen hebben gehoord en de aanwezigen wisselen over en wee visitekaartjes uit en maken vervolgafspraken met elkaar. “Dat is precies wat Centrum Duurzaam beoogt”, zegt projectleider Roeland Westra. “Mensen met elkaar in contact brengen en met nieuwe inzichten naar huis laten gaan.” Ook Bouwe de Boer kijkt tevreden terug op de lezing van Bijkerk. “Er is een goede discussie ontstaan.” Daarmee is ook de missie van Bijkerk voor vandaag geslaagd.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.