Technische studenten realiseren proefveld zonnepanelen Centrum Duurzaam

Hoe werken zonnepanelen? En wat is de opbrengst van verschillende type zonnepanelen? Dit zijn vragen waar veel woningbezitters graag een antwoord op willen. ‘Onze studenten kunnen hier binnenkort een antwoord op geven’ aldus Jelke Steenstra, docent en projectbegeleider van ROC Friese Poort. Deze 2e stap van het innovatieproject zonnepanelen bestaat uit het plaatsen en aansluiten van 12 zonnepanelen op een vlakke ondergrond in samenwerking met Technea uit Leeuwarden. Resultaat is een proefveld van verschillende type zonnepanelen die aangesloten zijn op het Duurzaam Doen Huis waardoor het mogelijk is om verschillende metingen te verrichten. Donderdag 29 oktober 2015 was de aftrap.

Klik door voor een foto impressie.

 Plaatsingshoek
Het proefveld van zonnepanelen komt op een vlakke ondergrond op het buitenterrein van Centrum Duurzaam aan de Anne Wadmanwei 6 in Leeuwarden. Het voordeel van een plat vlak is dat de plaatsingshoek van de zonnepanelen volledig bepaalbaar is. Volgens 1e jaars student Elektrotechniek Daniel Postma dienen de zonnepanelen op het zuiden gericht te zijn. ‘Met een hellingshoek van 36 graden is er sprake van het hoogste rendement.’ Nadeel van het op de grond plaatsen van zonnepanelen is eventuele last van schaduwwerking door omringende bebouwing en begroeiing. Daniel Postma werkt samen met Tjalle Stork (mechatronica), Martijn Elderhuis (Elektrotechniek) en Jesse Jonkhof (mechatronica) aan het realiseren van dit zonnepanelen proefveld.

Omvormers
Het proefveld bestaat uit zonnepanelen van Ulica Solar, Yingli en Solar Frontier. Naast de verschillende type zonnepanelen bestaat het proefveld uit omvormers. Dit is een kritisch onderdeel van een zonnepaneel en is bepalend voor de uiteindelijke opbrengst van de zonnepanelen. De omvormer dient te passen bij de zonnepanelen. Een te zware omvormer verlaagt het rendement. Veel omvormers hebben een grafische interface om prestaties en opbrengsten online af te lezen. Omvormers van topmerken zijn SMA, Steca en Solar Edge volgens Martijn Elderhuis, 3e jaars student Elektrotechniek.

Meten is weten
Het zonnepanelen proefveld is aangesloten op het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam. Studenten kunnen binnenkort metingen verrichten en kijken naar de opbrengst per paneel op basis van hellingshoek, buitentemperatuur, type paneel, vervuiling en schaduwwerking. De uitkomsten van deze metingen zijn interessant voor bedrijven en woningbezitters die meer willen weten over de werking van zonnepanelen.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.