Technieklocatie ROC Friese Poort Leeuwarden prikkelt toekomstige studenten

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019 vonden de Open Dagen plaats bij ROC Friese Poort. Onder meer aan de Anne Wadmanwei lieten belangstellenden zich inlichten over de mogelijkheden om onderwijs te volgen. In totaal bezochten tijdens deze dagen 904 geïnteresseerden de locatie van ROC Friese Poort.

Bekijk hier een foto-impressie van het bezoek aan de Anne Wadmanwei

Aan de Anne Wadmanwei zijn onder meer de opleidingen Techniek, Bouw en IT en Media te vinden. Ook Centrum Duurzaam is hier deels gehuisvest.

MKE Technicus Smart Energy
‘Studenten die kiezen voor deze vernieuwde opleiding kiezen voor een brede opleiding met installatietechniek, ICT en duurzame technieken’, legt Pieter Hoekstra uit. Smart Energy gaat over het ontwerpen van duurzame energiesystemen zoals gasloos bouwen, warmtepompen, biomassa en all electric als alternatieven voor de verwarming van gebouwen. Ook gaan studenten met behulp van ICT-toepassingen het energieverbruik van gebouwen monitoren en analyseren. ‘Gedurende de opleiding krijgen de studenten een coach voor persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding. In leerjaar 3 en 4 lopen de studenten een betaalde stage bij de installatiebedrijven die participeren in deze opleiding. Na het afronden van de opleiding zijn de studenten vrijwel zeker van een baan’. Naast leren door theorie en praktijkonderwijs in de technische werkplaatsen leren de studenten in het Duurzaam Doen Huis en door levensecht projectonderwijs.

Duurzaam Doen Huis
Eén van de speerpunten van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort betreft het Duurzaam Doen Huis. Dit is een levensechte leeromgeving voor studenten en werknemers van bedrijven. Zij werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen.

Levensecht projectonderwijs
Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort zet zich bovendien in voor levensecht onderwijs. ‘Met dit type onderwijs willen we technisch vakmanschap verbinden aan actuele duurzaamheidsontwikkelingen in de installatietechniek ’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. ‘Vanuit elk duurzaam thema maken we levensecht onderwijs bestaande uit excursies, Duurzaam Doen Lezingen, Challenges, praktijkdagen en gastlessen’.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.