Technicus Smart Energy nieuwe MBO opleiding in Leeuwarden

‘Na het eerste jaar Middenkader Engineering zien we dat weinig studenten kiezen voor installatietechniek’, zo spreekt Willem van Dijk van ROC Friese Poort op basis van de ervaringen van de afgelopen schooljaren. ‘En daarom willen we in samenwerking met installatiebedrijven de opleiding installatietechniek vernieuwen en beter laten aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt ’, vult Pieter Hoekstra van ROC Friese Poort aan. Donderdag 17 januari 2019 kwamen een 6-tal installatiebedrijven uit Friesland naar de startbijeenkomst van de opleiding MKE Technicus Smart Energy. ‘Deze opleiding bieden we aan met ingang van augustus 2019, het nieuwe schooljaar 2019 -2020’.

Arbeidsmarkt
‘In de afgelopen jaren heb ik veel gesprekken gevoerd met installatiebedrijven in de provincie Groningen’, vertelt professor Jacques Zeelen van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dit in het kader van het ontwikkelen van een nieuwe MBO opleiding’. Uit deze gesprekken blijkt dat de installatiebranche te maken heeft met een verschuiving van mechanisatie naar digitale processen. Ook is duidelijk dat de installatiebranche direct te maken heeft met de energietransitie. ‘Dit vraagt ICT skills en kennis van nieuwe duurzame technieken van installateurs’. Dit vraagt leven lang leren van de medewerkers in de installatietechniek.

MKE Technicus Smart Energy
‘Studenten die kiezen voor deze vernieuwde opleiding kiezen voor een brede opleiding met installatietechniek, ICT en duurzame technieken’, legt Pieter Hoekstra uit. Smart Energy gaat over het ontwerpen van duurzame energiesystemen zoals gasloos bouwen, warmtepompen, biomassa en all electric als alternatieven voor de verwarming van gebouwen. Ook gaan studenten met behulp van ICT-toepassingen het energieverbruik van gebouwen monitoren en analyseren. ‘Gedurende de opleiding krijgen de studenten een coach voor persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding. In leerjaar 3 en 4 lopen de studenten een betaalde stage bij de installatiebedrijven die participeren in deze opleiding. Na het afronden van de opleiding zijn de studenten vrijwel zeker van een baan’. Naast leren door theorie en praktijkonderwijs in de technische werkplaatsen leren de studenten in het Duurzaam Doen Huis en door levensecht projectonderwijs.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Studenten doe nieuwe inzichten die noodzakelijk zijn om duurzame stappen te zetten. Daarmee spelen studenten een actieve rol om de duurzame ambities van Nederland te realiseren’, zo verwoord Durk Reitsma van ROC Friese Poort het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis.

Levensecht projectonderwijs
‘Met levensecht onderwijs willen we technisch vakmanschap verbinden aan de actuele duurzame ontwikkelingen in de installatietechniek ’, vertelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. ‘Vanuit elk duurzaam thema maken we levensecht onderwijs bestaande uit excursies, Duurzaam Doen Lezingen, Challenges, praktijkdagen, gastlessen’. Naast technisch vakmanschap vraagt levensecht onderwijs ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot ondernemende vakmensen van de toekomst die een sleutelrol gaan spelen in de energietransitie’.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.