Talentenschool uit België onder indruk van samenwerking met bedrijfsleven

Woensdag 15 maart 2023 brachten twee docenten van de Talentenschool uit Turnhout, België een bezoek aan het MBO onderwijs in Friesland. ‘We zijn hier om inspiratie op te doen en om te kijken of een toekomstige samenwerking mogelijk is’, vertelt Ben Bastiaensen. ‘Wat ons vandaag opvalt is dat jullie veel samenwerken met het bedrijfsleven’, vult Nadia Verheijen aan. Na een welkom op Triangel en bezoek aan diverse scholen binnen het toekomstige Firda, was er ook een rondleiding op de bouwplaats van het nieuwe voetbalstadion van Cambuur onder leiding van uitvoerder Justin Boomstra van Van Wijnen. Het bezoek werd afgesloten in Heerenveen op de locatie Saturnus bij de opleidingen Vervoer&Logistiek, Autotechniek en Mobiele Werktuigen.

Talenten
Beide docenten; Ben Bastiaensen en Nadia Verheijen, werken op een secundaire school die anders naar leerlingen kijken. De school vertrekt namelijk vanuit talenten, van wat leerlingen goed kunnen, waarvoor ze zich interesseren om zo te bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis die ze later – in voortgezet onderwijs of in het beroepsleven – écht nodig hebben.

Pop-up klaslokaal op de bouwplaats
De studenten van de bouwopleiding van ROC Friese Poort krijgen les op de bouwplaats van het nieuwe Cambuurstadion. De school wil praktijk en theorie bijeen brengen en zet daarom een pop-up klaslokaal op de bouwplaats neer. “We hopen dat de studenten nu ook meer van de theorie meekrijgen”, zegt Corlienke de Jong van het Friesland College. “Het zijn studenten die niet veel met theorie hebben. Daarom kiezen ze ook voor een opleiding die vooral in de praktijk is.” Toch hoort ook theorie er gewoon bij. “Maar als wij dat op deze manier interessant kunnen maken voor de studenten, hebben wij er allemaal wat aan. Ik leg in het lokaal wat uit over de grond en buiten rijdt de kraan het terrein op. Het komt dicht bij elkaar.”

Bouwplaats nieuwe Cambuurstadion
Justin Boomstra, uitvoerder van Van Wijnen liet op de bouwplaats zien wat er komt kijken bij het bouwen van een stadion. ‘Het bouwen van een stadion maak je niet vaak mee’, zo spreekt Justin Boomstra uit eigen ervaring. ‘Cambuur is het eerste stadion in Nederland op aardwarmte’, legt Justin Boomstra uit. Aardwarmte is warmte uit de grond, ook wel geothermie genoemd. Een WKO (warmte koude opslag) installatie voorziet het stadion van duurzame energie. De WKO installatie zet het temperatuurverschil tussen het maaiveld en de aardwarmte op diepte middels warmtewisselaars om in energie welke gebruikt wordt in het stadion. Zomers is de warmte van het maaiveld groter dan de koelte op diepte en in de winter is dat andersom. Volgens Boomstra is dit nieuwe stadion van Cambuur meer dan een voetbalstadion. Naast voetbalwedstrijden is het stadion een praktijkomgeving voor studenten van ROC Friese Poort. Daarnaast zijn er ondernemers actief en is er ruimte voor winkels, horeca en kantoren. ‘Het nieuwe Cambuurstadion is dan ook een onderdeel van het Elfstedenpark’.

Levensecht onderwijs
Levensecht onderwijs met levensechte praktijkvragen van bedrijven voor studenten is een speerpunt van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Levensecht vraagt van de studenten om buiten theoretische kaders te treden. Door praktijkvragen, excursies, gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel om ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is. Andere speerpunten van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort zijn Duurzaam Doen Lezingen en het Duurzaam Doen Huis.

Buitenland ervaring
ROC Friese Poort wil studenten stimuleren om deel te nemen aan een buitenlandse stage of werkweek en stelde daarom dit project op. Voor veel niveau vier opleidingen is het normaal dat het mogelijk is om op buitenlandse stage te kunnen gaan. ‘Bij niveau twee opleidingen is dit veel minder aan de orde en gebeurt dit minder vaak. Dit is een ervaring voor studenten niveau 2 en 3 om nooit meer te vergeten’.

Internationalisering
ROC Friese Poort stimuleert studenten een stage of een deel van de opleiding in het buitenland te doen. Een internationale ervaring draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de student, de taalontwikkeling en het staat goed op je CV. ROC Friese Poort gaat het komend jaar verder investeren in internationalisering.


Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.