Studenten werktuigbouw leren in het werkveld over verduurzamen

Wat doen bedrijven aan energie en duurzaamheid? ‘Daarom gaan wij vandaag met onze studenten werktuigbouw op excursie naar een 2-tal bedrijven om antwoorden te vinden op deze vraag’, legt Victor van Elst van ROC Friese Poort uit. Woensdag 3 november 2021 gingen ongeveer 26 studenten werktuigbouw op excursie naar Damen Shiprepair en Mannen van Staal. Twee verschillende bedrijven die beide een eigen verhaal hebben over energie en duurzaamheid.

Damen Shiprepair
‘Ons dagelijkse werk is onderhoud en reparatie van schepen’, maakt Klaas Kuper van Damen Shiprepair de studenten duidelijk. ‘Vooral van shortsea schepen die we elke 2,5 en 5 jaar regulier onderhouden’. Voorbeelden van andere schepen zijn tallships, offshore-, marineschepen en veerboten.‘Stralen en conserveren, werkzaamheden aan roeren en schroefassen en repareren van schades zijn veel voorkomende werkzaamheden’. Damen Shiprepair Harlingen is ooit gebouwd als groene werf.

Duurzame scheepvaart
‘De scheepvaart is niet de schoonste sector als je kijkt naar de uitstoot van motoren’, stelt Klaas Kuper. ‘Motoren van schepen zijn relatief vervuilend. Toch is de scheepvaart één van de schoonste vervoersmodaliteiten (middelen). Vanuit IMO zijn er internationale afspraken gemaakt om de scheepvaart in de toekomst zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. IMO staat voor Internationale Maritieme Organisatie’. Een schone romp is een voorbeeld om brandstof te besparen. ‘Schepen willen zo veel mogelijk vracht meenemen. Een schone romp betekent minder weerstand in het water en al snel een besparing van 5% brandstof per dag. Ook met een luchtkussen onder het schip is het mogelijk om waterweerstand te verminderen’. Andere manieren om de scheepvaart te verduurzamen zijn: een ballastwatersysteem, een scrubber om zwavel na de motor eruit te halen, een katalysator om stikstof weg te halen, batterij voor opslag en varen op andere brandstoffen zoals methanol, ammoniak en waterstof.

Mannen van Staal
‘Wij werken slim door praktisch, logisch en anders te denken’, zo introduceert Gerke Draaistra van de Mannen van Staal het bedrijf. ‘Wij maken gekke en aparte dingen van staal met weinig materiaal en op basis van een eenvoudige opzet. Wij construeren, engineeren, buigen, designen en maken kunstwerken. Ook spelen we in op nieuwe ontwikkelingen zoals energie en duurzaamheid. Zo maken we constructies voor carports waar zonnepanelen op liggen’. Andere voorbeelden van duurzame maatregelen binnen Mannen van Staal zijn elektrische auto’s, eigen zonnepanelen en gasloos verwarmen. ‘We produceren meer energie met onze zonnepanelen dan dat we verbruiken’.

Levensecht onderwijs 
Deze excursie is een voorbeeld van levensecht onderwijs. ‘Naast het geven van reguliere, theoretisch lessen willen we dat onze studenten als eerste stap een kijkje nemen in het werkveld’, vertelt projectleider Roeland Westra. ‘Zo ervaren ze het beste van twee werelden namelijk de theorie en de praktijk. Na de excursie gaan onze studenten ontdekken en doen in Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen. Zo ontwikkelen studenten zich tot vakmensen van de toekomst. Dit is een wereld waarin energietransitie, circulaire economie en CO2 neutraliteit centraal staan’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.