Studenten ROC Friese Poort meten rendement van zonnepanelen

‘In Nederland is het vaak bewolkt. Dit betekent dat er vaak sprake is van diffuus licht’, legt Luuk Dijkhuis van Technea uit. ‘Het is dan ook belangrijk om na te gaan welke zonnepanelen onder deze weersomstandigheden het beste renderen. Dit kan alleen maar door verschillende type zonnepanelen met elkaar te vergelijken gedurende een periode van een jaar’. Studenten van ROC Friese Poort zijn eind 2015 gestart met het aanleggen van een zonnepanelenveld op de locatie van ROC Friese Poort in Leeuwarden. Vrijdagmiddag 25 februari 2016 gaven ze een eindpresentatie aan familie en vrienden met de eerste rendementsuitkomsten van de zonnepanelen.

Klik hier voor een foto impressie

Waarom duurzame energie?
De uitstoot van broeikassen (vooral CO2) stijgt en de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen daalt. ‘We moeten op een andere manier energie opwekken zoals bijvoorbeeld zon, maar ook wind en water’, is de conclusie van Daniel Postma , Tjalle Stork , Martijn Elderhuis en Jesse Jonkhof . Zij studeren mechatronica en elektrotechniek en hebben als projectteam het zonnepanelenveld in opdracht van Centrum Duurzaam gerealiseerd.

Rendement zonnepanelen
Het zonnepanelen veld bestaat uit 3 type zonnepanelen namelijk ulica solar(mono), yingli (poly) en solar frontier (dunne film). Naast een hoofdomvormer heeft elk zonnepaneel een micro-omvormer om meer opbrengst te genereren. ‘In Nederland geven we met z’n allen zo’n 12,7 miljard euro uit aan energie. Een gemiddeld gezin in Leeuwarden zijn de energielasten ongeveer 2000 euro per jaar’, stelt Luuk Dijkhuis van Technea. ‘Dan is het interessant om te weten wat het rendement is van zonnepanelen. Het rendement anno 2016 is al 16 a 17 %. Dat is meer dan 10 jaar geleden en al veel meer dan de rente op de bankrekening’. Volgens de studenten is het te vroeg om definitieve conclusies te trekken. ‘Wel zien we dat Ulica Solar zonnepanelen en de Solar Frontier zonnepanelen goed renderen’.

Klik hier voor de presentatie over zonnepanelen

Duurzaam Doen Huis
Het rendement van de zonnepanelen is afleesbaar op de omvormer van SolarEdge in het Duurzaam Doen Huis. ‘Hier leren we studenten om groen te denken en te doen’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. ‘Met dit project doen ze duurzame ervaringen zodat ze ons in de toekomst kunnen vertellen hoe we energieneutraal moeten bouwen’. Het Duurzaam Doen Huis richt zich op energieneutraal bouwen door het energiezuinig maken van technische installaties, het opwekken van energie door zon, wind en aardwarmte en door het opslaan van energie.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.