Studenten ontwerpen tiny house met Heijmans als opdrachtgever

‘Wij dagen jullie uit een tiny house te ontwerpen dat demontabel, circulair, natuurinclusief en zelfvoorzienend is’, vertelt Kirsten Noorduin, medewerker PR, Communicatie & Commercie bij Heijmans. ‘Aan jullie de taak om deze middag inspirerende maquettes te pitchen.’ Op maandag 22 november 2021 namen 12 tweedejaarsstudenten Bouwkunde en 10 tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten Installatietechniek van ROC Friese Poort in Drachten deel aan een Challenge van opdrachtgever Heijmans. Kirsten Noorduin en Hille de Haan lieten zich verrassen door de originele ideeën van de jongeren. De begeleiding van de Challenge was in handen van Frysklab.

Doelgroepen tiny house
‘Het is een primeur dat de studenten Bouwkunde en Installatietechniek met elkaar samenwerken’, vertelt Gerwin Elzinga, coördinerend docent Bouwkunde bij ROC Friese Poort. ‘Dat moet ook, want in het werkzame leven trekken deze gebieden steeds meer samen op. Voor deze Challenge dienen onze jongeren een tiny house te ontwerpen dat op verschillende doelgroepen is gericht. Zo dient het plaats te bieden aan buitenlandse vluchtelingen, mensen die tijdens noodsituaties hun woning moeten verlaten of daklozen. Ook studenten en tienermoeders moeten in de tijdelijke huisvesting terecht kunnen. De komende 10 weken onderzoeken onze leerlingen of een generiek ontwerp afdoende is of dat verschillende ontwerpen per doelgroep noodzakelijk zijn.’

Natuurlijke materialen
Vijf groepen gingen aan de slag met de Challenge-opdracht. Opdrachtgever Heijmans vat bij monde van Noorduin de studentenplannen samen. ‘Ideeën die naar voren kwamen zijn onder andere het gebruik van natuurlijke materialen zoals isolatiewol van wol of vlas en houten gevelbekleding’, vertelt de medewerker PR & Communicatie. ‘Ook waren sommige ontwerpen modulair op te bouwen, zelfs in verschillende bouwlagen. Verder zijn er zelfvoorzienende mogelijkheden toegepast, zoals opslag van energie, heatpipes, buffertanks voor water en waterzuivering. Daarnaast is er goed aan de biodiversiteit en opname van CO2 gedacht door groene wanden/daken mee te nemen in het ontwerp, dat bovendien zorgt voor een visueel aantrekkelijke uitstraling. In de toekomst krijgen we meer warme dagen en daarvoor heeft één team een breed dakoverstek meegenomen, waardoor de woning niet teveel opwarmt in de zomer en daarnaast een mooie overkapping biedt.’ Een geslaagde Challenge-dag, zo stelt de opdrachtgever vast. ‘Het was een mooie middag waarbij de leerlingen in teamverband en door out-of-the-box te denken tot mooie ontwerpen zijn gekomen.’

Levensecht onderwijs
Deze Challenge voor studenten Bouwkunde en Installatietechniek, met Heijmans als opdrachtgever, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Dit hybride, levensechte onderwijs – met Centrum Duurzaam als aanjager en verbinder – laat studenten beleven, ontdekken én doen. ‘De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, aldus Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Tijdens dit leertraject doen studenten praktische ervaringen op. Bovendien maken ze kennis met een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid.’

RIF Gas 2.0
Heijmans is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.