Studenten Nordwin College volgen workshop woningverduurzaming in Duurzaam Doen Huis

‘Woningverduurzaming staat volop in de belangstelling’, vertelt Durk Reitsma, docent bij ROC Friese Poort. ‘Vandaag maken jullie kennis met de vele mogelijkheden op dit gebied.’ Op woensdag 7 en 14 oktober 2020 bezochten 40 studenten niveau 2 van Nordwin College in groepjes van 10 het Duurzaam Doen Huis van ROC Friese Poort. De jongeren, die studies als dierverzorging, loonwerk, hovenier en bloem volgen, maakten bij Centrum Duurzaam kennis met duurzaamheid. Tijdens het bezoek namen zij deel aan de workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning?

Trias Energetica
De studenten maakten allereerst kennis met de Trias Energetica. ‘Dit is een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen’, aldus docent Reitsma. ‘Dit systeem bestaat uit drie stappen:’, vervolgt hij. ‘Het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraliteit, dien je nog een stap toe te voegen: het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.’ Aan de hand van een kaartspel liet Reitsma de studenten vervolgens kennismaken met 25 duurzame technieken, zoals isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Duurzame installaties
Durk Reitsma zette de studenten aan de slag met een woningverduurzamingsworkshop. Hiervoor kregen ze een case uitgereikt. Dit voorbeeld betreft een twee-onder-een-kapwoning uit 1983 met energielabel C. De matig geïsoleerde woning maakt gebruik van een HR-ketel. De ramen op de onderverdieping zijn van dubbelglas, de ruiten op de bovenverdieping van enkelglas. Aan de workshopdeelnemers de taak betaalbare verduurzamingsmaatregelen voor deze woning te kiezen. Hiervoor stonden de 22 duurzame installaties in het Duurzaam Doen Huis hun ter beschikking. Door bij alle duurzame installaties, zoals een warmtepomp, Passief Huis Toestel of zonneboiler, nauwgezet de kosten en functie te noteren, konden zij uiteindelijk een weloverwogen keuze maken voor de case. Voor hun keuzepakket stond hen een fictief budget van 8.000 euro ter beschikking.

Zonnepanelen
‘De studenten kozen veelal voor isolatie en zonnepanelen’, aldus Gerard Fokkema, docent bij Nordwin College. ‘Het is mooi dat Centrum Duurzaam bestaat en andere scholen hiervan gebruik kunnen maken. Dit bezoek valt samen met het keuzedeel Duurzaamheid. Daarbij maken we duurzaamheid inzichtelijk en tastbaar voor onze studenten. De installaties sluiten goed aan bij hun belevingswereld.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Hiermee vervult Centrum Duurzaam meerdere beloftes van ROC Friese Poort: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Bekijk de video die Durk Reitsma aan de studenten toonde:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.