Studenten Middenkader bouw brengen bezoek aan Milieustraat Omrin

Op maandag 18 maart 2019 bezochten 13 eerstejaarsstudenten Middenkader bouw van ROC Friese Poort de Leeuwarder Milieustraat van Omrin. Het bezoek onder begeleiding van docent Klaas Biemold vond plaats in het kader van keuzedeel Duurzaamheid in beroep D.

Bekijk hier een foto-impressie van het bezoek aan Omrin

Kringloop
Omrin dankt haar naam aan het Friese woord voor kringloop. De organisatie bestaat uit Fryslân Miljeu (gericht op inzameling en reiniging) en Afvalsturing Friesland (gericht op recycling en verbranding). Door deze specialismen te bundelen probeert Omrin toonaangevend te zijn in inzameling en terugwinning van grondstoffen en productie van duurzame energie.

‘Recycling is onontkoombaar’, vertelt Pieter Bleeker, afvaladviseur bij Omrin. ‘In Nederland kampen we steeds vaker met droogte. Ook de diversiteit in bloemen en planten neemt af. Bovendien is onze voorraad fossiele brandstoffen eindig. Daarom moeten we op zoek naar duurzame alternatieven.’

Circulaire economie
De afvaladviseur benadrukt tijdens zijn verhaal de ontwikkeling van de Nederlandse economie. ‘Voorheen hadden we te maken met een lineaire economie, waar afval het eindresultaat was van gebruikte grondstoffen. Op dit moment is er sprake van een keteneconomie met recycling. Men hergebruikt binnen dit proces afval. De stap naar een circulaire economie is echter nog niet gemaakt, maar dat is wel de toekomst. Hierin volgen de stappen duurzame productie, duurzaam gebruik en recycling elkaar op. Het gebruik van afval als grondstof vormt hierbinnen het hoofdthema.’

Afvalscheiding
Het scheiden van afval behoort tot de kerntaken van Omrin. Bleeker kan er dan ook uitgebreid over vertellen. ‘Bronscheiding vindt plaats bij mensen thuis. Daar verdelen ze afval in categorieën als GFT, papier, glas en textiel. Dit huishoudelijk afval belandt vervolgens na inzameling bij Omrin. Komt het niet in aanmerking voor de Kringloopwinkel of andere doeleinden? Dan fungeert dit restafval als bron voor de productie van biogas en biogranulaat. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde nascheiding. Resten uit de laatstgenoemde schakel komen terecht bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. De REC is een hightech verbrandingsinstallatie en wekt elk jaar genoeg elektriciteit (16 Megawatt) op voor 40.000 huishoudens. Ook levert de centrale stoom aan Frisia Zout.’

Grof huishoudelijk afval volgt daarentegen een ander traject. Deze afvalgoederen en -materialen belanden bij de Milieustraat van Omrin. Denk dan aan zaken als grofvuil en elektrische apparaten. De resten van deze materialen dienen als bron voor de REC.

Groengas
Omrin zet afval bovendien in als grondstof voor een fossielvrije brandstof: groengas. Het wagenpark van de organisatie rijdt op groengas. ‘Deze brandstof komt tot stand door een afvalkringloop’, aldus Bleeker, ‘bestaande uit de volgende stappen: inzameling, scheiding van GFT, vergisten, groengasopwerking en – uiteindelijk – het rijden op deze duurzame brandstof. Hiermee transformeert Omrin afval in een nieuwe grondstof, die fossielvrije bedrijfskilometers garandeert.’

Levensecht onderwijs
Het bezoek aan de Milieustraat van Omrin past binnen de filosofie van levensecht onderwijs. Studenten brengen hierbij een bezoek aan regionale bedrijven en krijgen zo een praktijkbeeld van het bedrijfsleven. Bovendien koppelt Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort deze bezoeken aan een actueel thema binnen de samenleving: duurzaamheid. Zo bereidt de onderwijsinstelling haar studenten voor op een arbeidsmarkt die steeds meer op dit onderwerp wordt afgestemd.

Bekijk de bedrijfsfilm van Omrin:

https://www.youtube.com/watch?v=YpxWPuB6G_E

Bekijk de presentatie van afvalcoach Pieter Bleeker van Omrin:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.