Studenten Melbourne bezoeken Centrum Duurzaam

‘We betrekken graag jongeren bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Niet alleen via onze eigen HBO en MBO scholen in Leeuwarden en Friesland, maar ook via buitenlandse scholen’, vertelt Leon Lijzenga van de gemeente Leeuwarden enthousiast. ‘We willen graag in de vorm van een buddy systeem studenten van ROC Friese Poort laten samenwerken met de studenten uit Melbourne’. Van 25 september tot en met 8 oktober 2016 werken een aantal studenten uit Melbourne in Leeuwarden aan de invulling van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Stedenbouwkundige invalshoek
De studenten uit Melbourne hebben verschillende ontwerp achtergronden op het gebied van landschapsinrichting, architectuur, stedenbouw, interieur- en industrieel ontwerp. Ze werken momenteel hard aan ideeën voor een nieuwe stedenbouwkundige inpassing van de Blokhuispoort, een meertalige gebiedsinrichting van Lân fan Taal, de Energy Expo van Ekwadraat, een duurzame waterbeleving in de grachten en een makers-markt rondom de nieuwste 3D print technieken. De begeleiding is in handen van prof. dr. Chris Ryan, dr. Michael Trudgeon (University of Melbourne), Léon Lijzenga (gemeente Leeuwarden) en Wybren Jorritsma (provincie Fryslân).

Duurzaamheid
Bij Centrum Duurzaam maakten de studenten uit Melbourne kennis met het Duurzaam Doen Huis. ‘Alle installaties zijn geschikt voor de woningbouw en de kleine utiliteit. Per installatie is er een praktijkopdracht gericht op energieneutraal wonen. De eerste stap is dan het energiezuinig maken van installaties’, legt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam, uit. In de innovatiewerkplaats en op het buitenterrein kregen de studenten uit Melbourne uitleg over de innovatieprojecten zoals de Frisian Eco Car, de solarboot en de ECOkubus. ‘Studenten werken in projecten altijd met de nieuwste technieken in samenwerking met bedrijven’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.