Studenten Mediavormgeving aan de slag met de energietransitie

‘Gisteren was het de Dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid raakt iedereen. En dus elk vakgebied. Ook het vak Mediavormgeving’. Zo opent Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort het duurzame avontuur voor studenten Mediavormgeving. ‘Duurzaamheid is een van de 6 waardes van Brede Vorming’, vult Femke van der Vegt aan. ‘In de lessen loopbaan & burgerschap willen we dit thema zo levensecht mogelijk door onze studenten laten ervaren. Vandaag maandag 11 oktober 2021 beginnen we met energie in het Duurzaam Doen Huis’. Naast energie gaat duurzaamheid over circulaire economie, voeding, water, mobiliteit, consumeren en groen.

Duurzaamheid
Volgens de studenten Mediavormgeving heeft duurzaamheid vooral te maken met het milieu. Groen is dan ook het toverwoord. Een groene leefomgeving met bomen en planten. Onze rol als mens in deze leefomgeving is dat we gaan hergebruiken en minderen. Minder plastic en minder gas verbruiken. Ook wekken we energie op met zonnepanelen en windmolens om elektrisch rijden mogelijk te maken. Daarnaast gaan we regenwater hergebruiken en meer vegetarisch eten.

Energietransitie
‘In jullie vakgebied krijgen jullie te maken met duurzaamheid’, stelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Klimaatverandering laat ons zien dat we teveel CO2 uitstoten’. Er is een transitie nodig namelijk de energietransitie om minder CO2 uit te stoten. Dit is een ingrijpende transitie waarin we onze huidige energievoorziening structureel anders gaan organiseren. Een transitie van gas naar gasloos zoals energieneutraal, all electric en nul op de meter. ‘Aan jullie om het verschil te maken in jullie vakgebied. Kijk hoe bedrijven dit doen en leer te verduurzamen volgens een plan’.

Trias Energetica
‘Energie heeft vooral te maken met de energievoorziening van huizen en gebouwen. Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om het verduurzamen van hun eigen woning of bedrijf. Met deze workshop dagen we jullie uit om te verduurzamen volgens een plan namelijk de Trias Energetica’, zo start Roeland Westra de workshop in het Duurzaam Doen Huis. ‘Dit is een plan om te komen tot een mix van duurzame maatregelen om gebouwen en woningen te verduurzamen’. ‘De eerste stap is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en warmteterugwinning. Het gebruik van duurzame energieopwekking door wind, zon, aardwarmte en biomassa is de tweede stap. En de derde stap is, indien noodzakelijk, het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraal, dien je nog een stap toe te voegen: namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.’ Aan de hand van een kaartspel maakten de studenten Mediavormgeving kennis met 25 duurzame technieken, zoals isolatie, warmtepompen, lage temperatuurverwarming, waterzijdig inregelen en infrarood verwarming.

Levensecht onderwijs
Deze workshop is een voorbeeld van levensecht onderwijs. ‘Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen’, vertelt projectleider Roeland Westra. ‘Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Een mogelijk volgende stap is om een project met een bedrijf op te starten in het kader van duurzaam ontwerpen en produceren’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.