Studenten Maritieme Techniek Sneek gaan eigen versie Fluisterboot 2.0 ontwikkelen

Ontwikkel zelf een Fluisterboot 2.0, aldus Oege Hiddema van Stichting Wetterwalden. Woensdag 17 juni 2015 gaven 4 derdejaars jacht- en scheepsbouw studenten van Maritieme Techniek Sneek een eerste antwoord op deze vraag in de vorm van een presentatie. De uitdaging voor de studenten Jan Ytsma, Kevin Lageveen, Jan Wymenga en Kleis Auke Wolthuizen is om vernieuwend te denken gericht op duurzaamheid, praktische toepasbaarheid, betaalbaarheid en comfort. Het is de bedoeling om dit nieuwe Fluisterbootconcept in 2016 onder de aandacht te brengen van scheepsbouw-, jachtbouw en watersportbedrijven in Friesland.

Klik hier voor de foto impressie van de studenten Maritieme Techniek

Alternatief naast bestaand casco
De eerste uitwerking voor de Fluisterboot 2.0 is een bestaand casco die voldoet aan de meeste wensen van Stichting Wetterwalden. De studenten kiezen in deze variant voor het slim combineren van bestaande componenten van bedrijven. De wens van Stichting Wetterwalden is om een alternatief ontwerp van de Fluisterboot 2.0 uit te werken. Een alternatief waarbij de studenten zelf alles uitdenken en uitwerken. Een eerste idee volgens Jan Wymenga is een biminitop als praktische oplossing voor het dak van de nieuwe Fluisterboot. Vanaf augustus 2015 werken de studenten een geheel eigen ontwerp van de Fluisterboot 2.0 uit.

Stichting Wetterwalden
Wetterwalden is een waterrijk natuurgebied rondom Broeksterwald genaamd het Butenfjild. Binnen enkele jaren maakt dit gebied deel uit van de electric only vaarroute voor schepen in de F-klasse. De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild wil de recreatieve infrastructuur van dit gebied vertalen naar duurzame vervoersmogelijkheden met een specifieke functie voor De Oerhaal.

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan
Bij het realiseren van de ambitie van De Oerhaal krijgt Stichting De Wetterwalden ondersteuning van kenniswerkplaats Noordoost Fryslan. Dit is een ontmoetingsplaats, innovatieplek, onderzoekscentrum, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.