Studenten Legal ontdekken rol van energietransitie in eigen vakgebied

‘Onze studenten zijn bezig met het keuzedeel duurzaamheid in beroep’, zegt Christian Boterhoek van ROC Friese Poort. ‘Vandaag gaan onze studenten op zoek naar de impact van duurzaamheid op hun eigen werkomgeving’, vult Joop de Jong van ROC Friese Poort aan. Vrijdag 9 juni 2023 waren Legal studenten te gast bij BOWINN in Dokkum. Daar volgden ze een gastles van Trip Advocaten en Notarissen. Ook gingen ze op bezoek bij Bierbrouwerij Dockum.

Wetgeving
‘De energietransitie is gericht op het verduurzamen van de samenleving en is altijd in ontwikkeling’, stelt Cees Verburg van Trip Advocaten en Notarissen. ‘De energietransitie is onder andere het opwekken van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld zonne-energie. Anno 2023 speelt netcongestie, ofwel overbelasting van het elektriciteitsnet, een grote rol in de energietransitie. Om in te spelen op deze ontwikkelingen is wetgeving nodig, zowel internationaal als nationaal. Denk maar aan het Klimaatakkoord van Parijs. En in Nederland kennen we het energierecht met regelgeving voor de energiesector. Relevante wetten in het kader van het energierecht zijn gaswet, warmtewet en elektriciteitswet. Andere relevante rechtsgebieden in het kader van de energietransitie zijn civiel recht en bestuursrecht. Zo zie je dat veel mensen te maken heeft met juridische vragen over de energietransitie. Zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de bakker op de hoek’.

Wat doen bedrijven aan duurzaamheid?
‘Wij zijn een evenementenlocatie gericht op de smaakbeleving van verschillende bieren zoals Kald Kletske’, zo trapt Tim Cuperus van Brouwerij Dockum de excursie af. ‘Wij brouwen ons bier met een brouwinstallatie op gas. Samen met de branchevereniging zijn we aan het kijken hoe we energie efficiënter kunnen brouwen. Denk aan elektrisch brouwen. Of brouwen met waterstof. Maar ook door het slimmer organiseren van de brouwcyclus’. Andere duurzame voorbeelden zijn: het hergebruiken van water, het hergebruiken van fusten, statiegeld op blikjes, bierbostel als restproduct naar zorgboerderijen in de regio als voeding voor de dieren. ‘Waar we ook nog iets aan kunnen doen is de restwarmte die vrijkomt bij het brouwen van bier. Graag gebruiken we deze restwarmte voor het verwarmen van ons proeflokaal’.

Levensecht onderwijs
Excursies en gastlessen zijn voorbeelden van levensecht onderwijs in 6 stappen. ‘Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen’, vertelt projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van een groene toekomst. Bovendien komen ze zo in aanraking met duurzaamheid, een van de belangrijkste thema’s van onze tijd.’

Duurzame expeditie
Deze excursie is het resultaat van de duurzame expeditie van het team juridisch, secretarieel en commercieel op dinsdag 8 november 2022. ROC Friese Poort wil voorop lopen en in 2030 100% CO2-neutraal zijn. “Om deze ambitie te realiseren willen we samen met het bedrijfsleven de energietransitie en circulaire economie een plek geven binnen ons onderwijsprogramma”, vertelt Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. “Daarom organiseren we duurzame expedities voor docenten. Een duurzame expeditie spreekt tot de verbeelding en geeft inspiratie. Bovendien speelt het in op de actualiteit van het vak en opent het zo de ogen van een docent voor de nieuwste ontwikkelingen.”

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.