Studenten kruipen in huid kamerlid op verantwoordingsdag

Richard Heidinga en Jorrit de Jong, studenten ROC Friese Poort reisden vrijdag 18 mei 2018 samen met Roeland Westra (projectleider Centrum Duurzaam ROC Friese Poort) af naar Den Haag om mee te praten over het gevoerde beleid van het kabinet. In de Tweede Kamer deden zij mee aan de V-100. Kruipend in de huid van een kamerlid mochten zij vragen stellen over de verantwoordingsplannen van het afgelopen jaar. Richard zat aan tafel om te praten over Hernieuwbare energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Jorrit schoof aan bij Economische kansen van de digitalisering. Deze week is het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Grote kans dat de vragen van Richard en Jorrit door Kamerleden aan de minister worden gesteld.

V-100
Ieder jaar legt het kabinet in de vorm van een jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Het is de taak van de Tweede Kamer om dit beleid te controleren. Om dit te doen vraagt zij aan 100 ervaringsdeskundigen, die dagelijks te maken hebben met de effecten van het gevoerde beleid, om mee te kijken naar de jaarverslagen: de V-100. Dit panel kan vragen stellen over de jaarverslagen op het specifieke terrein waarmee zij in de praktijk ervaring hebben.

Project Nul op de Meter
Richard Heidinga heeft samen met enkele medestudenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw tien weken gewerkt aan Project NOM (nul op de gasmeter voor sociale huurwoningen in Leeuwarden) en zijn uitstekend beoordeeld. De komende jaren worden er 25.000 woningen in Friesland NOM-ready gemaakt worden om het gasverbruik terug te dringen. De jongens namen rapportages op van bestaande woningen en ontwierpen nieuwe geïsoleerde buitenschillen van woningen. Daarnaast hebben ze onderzoek gedaan naar duurzame maatregelen op installatietechnisch gebied.

Centrum Duurzaam ROC Friese Poort
Het Centrum Duurzaam is een praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de technische sector. Met proefopstellingen, simulaties en projecten worden duurzame technieken getoond en leren studenten ermee werken. Daarbij staat een integrale aanpak van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, de duurzame energie en mobiliteit centraal. In de innovatiewerkplaats werken studenten samen met bedrijven aan het verbeteren en innoveren van technische oplossingen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.