Studenten ICT maken CO2-meter en dashboard

Pranger Rosier is vaste onderhoudspartner voor een aantal locaties van ROC Friese Poort”, vertelt Brugt Vorenholt, contractbeheerder bij het installatiebedrijf. “Wij dagen jullie uit om in onze voetsporen te treden: maak een eigen CO2-meter en laat de gemeten waarden zien op een scherm.” Op maandag 23 tot en met woensdag 25 mei 2022 deden achttien tweedejaars ICT-studenten hiertoe een eerste aanzet. Tijdens deze opdracht, waarvan de aftrap plaatsvond tijdens de projectweek ICT, leren de jongeren welke rol ICT speelt binnen de energietransitie.

CO2-meter
Een CO2-meter en bijbehorend dashboard brengen de ventilatiekwaliteit binnen gebouwen in beeld. “De studenten kregen allereerst uitleg over het belang van goede ventilatie om de context van de opdracht te begrijpen”, aldus Vorenholt. “Ook heeft collega Robin Dijkstra de jongeren door school geleid en onze apparatuur uitgelegd. Vervolgens zijn de studenten bij ons kantoor in Leeuwarden geweest waar Harold Iedema hen vertelde wat het belang van ICT is bij het op afstand beheren van installaties.” Aan de jongeren de taak met deze informatie aan de slag te gaan. “Ze moeten niet alleen een CO2-meter realiseren, maar ook de gemeten informatie van meerdere klaslokalen op een centraal dashboard kunnen tonen”, vertelt Jaap Raap, docent ICT bij ROC Friese Poort.

Controle
“Een technische oplossing verzinnen is belangrijk, maar hoe weet je dat de gemeten waarden ook kloppen?”, vervolgt docent Raap. “Het is raadzaam om een extra controleslag in te bouwen en de waarden te vergelijken met de resultaten van de huidige apparatuur van Pranger Rosier. Aan deze bevindingen kunnen de studenten vervolgens activiteiten koppelen. Wanneer metingen in een bepaalde range zitten dient het dashboard bijvoorbeeld tot extra ventilatie te manen of juist te melden dat er geen actie nodig is.” De opdracht is inmiddels nog niet ten einde, aldus Raap. “Aan het einde van dag 3 presenteerden de studenten hun eerste ideeën. De komende weken werken de jongeren verder aan hun plannen.”

Levensecht onderwijs
Projectopdrachten, zoals deze van Pranger Rosier over de realisatie van een CO2-meter en bijbehorend dashboard, zijn voorbeelden van levensecht onderwijs in 6 stappen. “Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen”, vertelt projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. “Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Bovendien komen ze zo in aanraking met duurzaamheid, een van de belangrijkste thema’s van onze tijd.”

RIF Gas 2.0
Pranger Rosier Installaties is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel om jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, vertelt Roeland Westra van ROC Friese Poort. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Pranf=ger Rosier duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.