Studenten Dienstverlening kijken door bril van architect

‘Onze studenten krijgen de kans om met Patyna mee te denken over het opnieuw inrichten van bestaande huiskamers voor cliënten van het Bonifatiushuis in Sneek’, legt Henny Douma van ROC Friese Poort uit. ‘Dat betekent dat ze moeten leren denken als een architect’, is de aanvulling van Jeep Zwier van ROC Friese Poort. Dinsdag 11 december 2018 verzorgde Wind Architecten Adviseurs een gastles voor ongeveer 40 studenten Dienstverlening in Sneek.

Wat doet een architect?
‘Als architect vertalen we de eisen & wensen van de opdrachtgever tot een plan’, vertelt Jos de Jong van Wind Architecten Adviseurs. ‘Hierbij kun je denken aan kleine woninguitbreidingen tot kantoorgebouwen maar ook het ontwerpen van schoolgebouwen en sport- en recreatieaccommodaties’. De eerste stap van het ontwerpen is altijd het inlezen van de eisen en wensen van de opdrachtgever, en deze analyseren binnen de bestaande context. Om ze vervolgens te vertalen tot een eerste idee/concept. ‘Leef je in in de opdrachtgever en de gebruiker en breng ze bij elkaar. Wees vrij in je ontwerp en kijk daarna naar de haalbaarheid vanuit regelgeving, techniek en budget’.Na het eerste idee volgt een structuurontwerp, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. ‘Deze plannen maken we visueel door schetsen, impressies en maquettes’.

Opdrachtgever
Patyna heeft als opdrachtgever de wens om de bestaande huiskamers te renoveren. ‘Luister als eerste goed naar de eisen die Patyna stelt aan de nieuwe huiskamer’, is de tip van Jos de Jong. ‘Vaak gaan deze eisen over ruimtegebruik, onderlinge relaties, routing, materiaalgebruik, onderhoud en schoonmaak maar ook over duurzaamheid’. Duurzaamheid gaat dan over biobased materialen, duurzame installaties, bouwtechnieken en ontwerpkeuzes.

Gebruikers
De cliënten van het Bonifatiushuis maken namens Patyna elke dag gebruik van de nieuwe huiskamers.’Zorg ervoor dat de clienten zich thuisvoelen in de nieuwe huiskamers. Kijk naar de indeling van de ruimte en zorg voor een onderlinge relatie tussen verschillende ruimtes’’. Binnen een zorgorganisatie spelen verlichting en kleur en materiaalgebruik vaak een grote rol binnen ruimtes zoals een huiskamer.

Levensecht onderwijs
‘Leren in en door levensechte situaties met een levensechte opdrachtgever als Patyna staat bij ons voorop’, licht Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. ‘We noemen dat levensecht onderwijs en 1 van de praktijkstappen is een gastles’, vult Christiaan Stavorinus aan. ‘We bieden deze gastles als voorbereiding op de Challenge aan waarbij een expert uit de praktijk onze studenten actuele informatie geeft’. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘We leiden onze studenten immers op tot de vakmensen van de toekomst’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.