Studenten Commercie Sneek in Duurzaam Doen Huis en 3D printlab

‘Onze studenten volgen momenteel het keuzedeel NIMA en ondernemerschap’, zegt Jaap Kuipers van ROC Friese Poort. ‘En met ondernemerschap bedoelen we duurzaam ondernemerschap’, vult Roelof Frankena van ROC Friese Poort aan. ‘Ze kijken naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij investeringen in energiebesparende maatregelen resulteren in kostenbesparingen’. Maandag 26 maart 2018 kwamen 40 studenten commercie van ROC Friese Poort vestiging Sneek voor een duurzame inspiratie dag naar Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Deze dag bestaat uit een 3D printworkshop van Frysklab en de workshop “Hoe verduurzaam ik mijn woning?’.

Klik door en beleef zelf het Duurzaam Doen Huis en het 3D printlab

Trias Energetica
‘We zijn op weg naar woningen en gebouwen zonder gasaansluiting in 2050’, zo schetst Durk Reitsma, docent van ROC Friese Poort, het toekomstbeeld. ‘Dat betekent dat we de bestaande woningen nu moeten verduurzamen’, legt Durk Reitsma, docent installatietechniek van ROC Friese Poort uit. ‘En dat doen we op basis van een stappenplan oftewel de Trias Energetica’. De eerste stap is het beperken van de energievraag door vooral isolatiemaatregelen. Stap twee is het zelf opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is om technische installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken. ‘Op deze manier realiseren we nul op de meter woningen of energieneutrale woningen die energiezuinig zijn en zelf energie opwekken door zon, wind, aardwarmte en biomassa’

Hoe verduurzaam ik mijn woning?
‘Duurzaamheid raakt ook het vakgebied commercie. Welke duurzame keuzes maak jij in het kader van duurzaam ondernemerschao?’, zo prikkelt Durk Reitsma de commercie studenten. ‘Vandaag ontdekken jullie welke duurzame technieken er zijn om woningen of het gebouw van je stagebedrijf te verduurzamen. Kijk naar de investering, de energiebesparing en de CO2 uitstoot per duurzame installatie. En ontdek welke energiescenario’s er zijn die bestaan uit een mix van duurzame technieken om te komen tot energieneutraal of nul op de meter’. Een aantal duurzame technieken zijn douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Daarnaast zijn er bouwkundige maatregelen waaronder vloer-, wand- en dakisolatie. Deze praktische workshop is een actieve werkvorm van Centrum Duurzaam in samenwerking met Tolsum Energie Advies en Oldenboom Meinesz.

3D printen biedt nieuwe maakmogelijkheden
3D printen is een nieuwe duurzame techniek en biedt nieuwe maakmogelijkheden. Voor nieuwe technieken geldt dat we nog niet alles weten. Het vraagt een ontdekkende en lerende manier van werken. De eerste leerstap voor de studenten was het tekenen van een object in TinkerCAD, een gratis tekenprogramma op het internet. Via het slice programma Cura zetten de studenten het getekende object om naar instructiecode voor de 3D printer om het object te 3D printen. Op de website www.shapeways.com kunnen studenten ondernemerschap in de praktijk toepassen door 3D ontwerpen van objecten te maken en te verkopen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.