Studenten Bouwkunde Sneek presenteren uitgewerkt ontwerp voor hexagonvormig tiny house

‘We hebben tot dusver een mooi project gedraaid met onze levensechte opdrachtgever Heijmans’, vertelt Roelf Peter Luyckx, docent bij ROC Friese Poort Sneek. ‘De studenten komen met zulke goede ideeën, dat Heijmans de samenwerking graag voortzet.’ Op woensdag 18 december 2019 presenteerden 12 tweedejaarsstudenten Bouwkunde niveau 4 van ROC Friese Poort Sneek hun ontwerp voor een tiny house in hexagonvorm.

Bekijk een foto-impressie van de presentatie bij Heijmans

Hexagon
‘De studenten hebben op ons hoofdkantoor in Drachten een presentatie gegeven over hun gezamenlijke idee voor een tiny house’, vertelt Hille de Haan, ontwerpmanager bij opdrachtgever Heijmans. ‘Tijdens de start van deze Challenge, een jaar geleden, kwam een studententeam uit Emmeloord op het ontwerpidee van een zeshoek, een zogenaamde hexagon. Hier hebben de huidige studenten op voort gebouwd.’ Tijdens de huidige fase van deze Challenge stonden onderwerpen als betaalbaarheid en opbouw centraal. ‘Het tiny house moet snel in elkaar gezet kunnen worden en demontabel zijn’, legt De Haan uit. ‘Ook is het uiteraard van belang duurzame materialen te gebruiken.’

Isovlas
‘De klas van twaalf Bouwkunde-studenten uit Sneek werkte als één groep aan dit project, dat mede vanuit Centrum Duurzaam is geïnitieerd’, vervolgt docent Luyckx. ‘Iedere jongere had daarbij zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze pasten bij hun ontwerp isolatie door middel van het duurzame isovlas toe. Ook maakten ze gebruik van houtskeletbouw.’ Volgens opdrachtgever De Haan is dit onderwijstraject op meerdere manieren leerzaam voor de studenten. ‘Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk tijdens dit proces. Hoe ga je als groep met elkaar zo’n traject in? En hoe presenteer je je plan op een aantrekkelijke manier? Wij gaven als opdrachtgever aan de betaalbaarheid en opbouw van de hexagon voor ons belangrijk zijn. Aan de studenten de taak deze wetenschap mee te nemen in hun ontwerp.’

Als het aan Heijmans ligt, krijgt deze Challenge in 2020 een vervolg. ‘Begin komend jaar hebben we een afspraak met de betrokken docenten en Centrum Duurzaam’, aldus De Haan. ‘Dan gaan we kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Deze presentatie was geen einde, maar een vervolg op een in 2018 gestart traject. Wij zien nog voldoende potentie voor verdere samenwerking!’

Onderwijservaringen
Tot slot richt docent Luyckx een dankwoord tot opdrachtgever Heijmans. ‘Onze studenten bevinden zich door deze Challenge gedeeltelijk in het echte bedrijfsleven. Heijmans heeft hen uitgedaagd en gefaciliteerd om levensechte onderwijservaringen op te doen. Tijdens het proces leerden ze een wijze les: door samen te werken en verschillende wegen te bewandelen, kom je tot een mooi product.’

Levensecht onderwijs
Deze Duurzame Challenge is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens dit leertraject doen studenten praktische ervaringen op en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Bovendien maken ze kennis met een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.