Studenten Bouwkunde aan de slag met verduurzamen huurwoningen

‘Van harte welkom op ons kantoor’, vertelt Evert-Jan Broersma, projectleider Renovatie en Onderhoud bij Bouwbedrijf Lont. ‘We laten ons graag verrassen door jullie ideeën op het gebied van woningverduurzaming.’ Op vrijdag 7 februari 2020 brachten twaalf tweedejaarsstudenten Middenkader BOL-4 een bezoek aan Bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie. Onder begeleiding van docent Klaas Biemold kregen ze hier de opdracht verduurzamingsplannen voor Leeuwarder woningen te bedenken.

Bekijk een foto-impressie van het bezoek aan Bouwbedrijf Lont

Bouwwerk Informatie Model
Boersma begon zijn verhaal met een korte inleiding over de werkzaamheden van Lont. ‘We bouwen gemiddeld 300 woningen per jaar, waarvan de gemiddelde bouwtijd tussen de 6 en 9 maanden bedraagt.’ Vervolgens prikkelde hij de studenten met een vraag. Want hoeveel bakstenen verwerkt het bouwbedrijf gemiddeld in een gezins(tussen)woning? Het antwoord bleek liefst 8000 bakstenen te zijn. Ook besprak de projectleider het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Het gaat hierbij om een digitaal model van een bouwwerk, waarin belangrijke informatie rondom functionele en fysieke eigenschappen wordt bijgehouden.

Woningverbetering
Tijdens de energietransitie vindt behalve duurzame nieuwbouw ook upgrading van het bestaande (huur)woningaanbod plaats. Het is dus van belang studenten voor te bereiden op hun mogelijk toekomstige werk in deze sector. In opdracht van woningcorporatie Elkien gaat Bouwbedrijf Lont aan de slag met woningverbetering in Leeuwarden. Het bedrijf vraagt voor deze opdracht hulp van de ROC Friese Poort-studenten. ‘De taak is de woningen toekomstbestendig en energiezuinig te maken’, gaat Boersma verder. ‘Een ander doel is het creëren van lage woonlasten en dus lagere energielasten. Met als gevolg: comfortabele woningen en tevreden huurders.

Relevante ervaring
‘Dit project duurt 10 weken’, zegt ROC Friese Poort-docent Klaas Biemold. ‘Vandaag is het startpunt met een inleiding over Bouwbedrijf Lont en inhoudelijke informatie over het levensechte onderwijsproject. Na deze briefing kunnen de studenten de komende weken concreet aan de slag gaan. Aan het einde van het traject presenteren ze hun ideeën aan ouders en andere belangstellenden.’ Volgens Biemold is dit project leerzaam voor zijn studenten. ‘Dit is een schoolvoorbeeld van hybride onderwijs. Door deze samenwerking met het bedrijfsleven doen de jongeren relevante ervaring op binnen hun toekomstige werkterrein.’

Levensecht onderwijs
‘Leren door samenwerking met een levensechte opdrachtgever als Bouwbedrijf Lont is een kernpunt van ROC Friese Poort’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We noemen dat levensecht onderwijs. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap van de studenten. We leiden hen zo op tot de vakmensen van de toekomst’.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.