Studenten Allround ondernemer klussenbedrijf in Duurzaam Doen Huis

‘We weten dat we in 2020 alle nieuwbouw woningen en gebouwen energieneutraal bouwen’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. Het beleid van de overheid is dat nieuwe gebouwen na 2020 bijna geen energie meer verbruiken (BENG). De energie die nog nodig is dient afkomstig te zijn uit hernieuwbare bronnen. ‘Onze grootste uitdaging is echter om de bestaande woningvoorraad van ongeveer 7 miljoen woningen te verduurzamen. In het Duurzaam Doen Huis kunnen onze studenten de nieuwste technieken met duurzame toepassingen ontdekken om zo de verschillende antwoorden op deze vraag te achterhalen’. Donderdag 13 oktober 2016 gingen studenten Allround ondernemer klussenbedrijf vanuit VeVa van start met een duurzame ontdekkingsreis.

Klik door voor een impressie van deze duurzame ontdekkingsreis

Duurzame renovatie
‘Wij hebben de opdracht om een businessplan te schrijven. Onze keuze is gevallen op een bedrijf die gespecialiseerd is in duurzame renovatie van huizen’, leggen de studenten uit. ‘In het Duurzaam Doen Huis willen we ontdekken welke technische installaties en welke duurzame toepassingen er zijn’. In Nederland zijn er een aantal initiatieven zoals Stroomversnelling en Energiesprong om op grote schaal duurzaam te renoveren. ‘Denk dan aan begrippen energieneutraal en nul op de meter’, zo tipt Roeland Westra de studenten.

Duurzaam Doen Huis
‘Verduurzaming bestaat uit een aantal stappen’, stelt Durk Reitsma, docent Duurzaam Doen Huis van ROC Friese Poort. ‘De eerste stap is het energiezuinig maken van installaties. In elk huis, elk bedrijfspand en elke school kom je namelijk meer en meer duurzame installaties tegen. De tweede stap is het opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en biomassa. En stap drie is het opslaan van energie. Met als resultaat energiebesparing en het reduceren van CO2 uitstoot’. De studenten ontdekten op een praktische manier wat de investeringen en besparingen zijn van een douche-wtw, passief huis toestel, Hre ketel met micro wkk, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Zinvolle input voor het schrijven van een businessplan op het gebied van duurzame renovatie van huizen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.