Startbijeenkomst interne deskundigen in teken van SMART

‘We trappen vandaag het nieuwe schooljaar af met 10 docenten’, vertelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Dit zijn docenten bouw, ICT en techniek van de vestigingen Drachten, Emmeloord, Leeuwarden en Sneek. Zij gaan als interne deskundigen voor Centrum Duurzaam aan de slag met de energietransitie en de circulaire economie. ‘Elke docent is expert in zijn eigen vakgebied en pakt actuele duurzame ontwikkelingen op en vertaalt deze samen met bedrijven naar levensecht onderwijs voor onze studenten’. In dit nieuwe schooljaar gaan ze vooral aan de slag met Smart. Smart Energy, Smart Industry, Smart Building en VR en AR. Woensdag 1 september 2021 was de startbijeenkomst van de interne deskundigen van Centrum Duurzaam in het Duurzaam Doen Huis in Leeuwarden. 

RIF Gas 2.0 
‘Deze startbijeenkomst betrekt ons als vestiging van ROC Friese Poort ook bij het project RIF Gas 2.0’, zo reageert Roger Kuypers van de locatie Emmeloord.  Het doel van RIF Gas 2.0 is om de energietransitie te versnellen door onder andere het opleiden van jongeren in duurzame technieken. Zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie. ‘Samen met Drachten gaan we onderwijsmateriaal ontwikkelen voor een technisch leersysteem die we in gaan zetten binnen de opleiding Smart Industry’. Andere projecten die inmiddels zijn gestart met bedrijven die partner zijn van RIF Gas 2.0 zijn: Friso Bouwgroep, Tieluk, Energiecampus Leeuwarden en Bouwgroep Dijkstra Draisma. ‘Omdat geothermie in Leeuwarden nu actueel is kijken we nu al met Bouwgroep Dijkstra Draisma hoe we onze studenten en docenten hierbij kunnen betrekken’, aldus Roeland Westra. 

Smart 
Naast Smart Industry focust Centrum Duurzaam zich in het nieuwe schooljaar ook op Smart Energy en Smart Building. Dat betekent dat een interne deskundige de tijd heeft om SMART ontwikkelingen te vertalen naar levensecht onderwijs. ‘Op deze manier zijn we in staat om nieuwe duurzame ontwikkelingen direct een plek te geven binnen het onderwijsprogramma’, legt Iede Lodema van ROC Friese Poort uit. De nieuwe kennis en vaardigheden die interne deskundigen opdoen bij Centrum Duurzaam passen ze eerst toe binnen hun eigen opleiding en op hun eigen locatie. ‘Daarna delen we deze nieuwe inzichten met andere docenten en andere locaties gericht op bewustwording en inspiratie’. Daarmee draagt Centrum Duurzaam bij aan het veranderen van de mindset van collega’s en het ontwikkelen van docenten tot experts op nieuwe duurzame thema’s.  

Virtual Reality  
‘Met 3D BIM modellen passen wij Virtual Reality toe binnen de bouwopleiding’, aldus Theo van der Veen. Virtual Reality geeft de studenten een beeld van de opdracht die ze als eerste uitvoeren in de praktijk en vervolgens koppelen aan de theorie. ‘We zijn inmiddels een project opgestart met Friso Bouwgroep waarbij onze studenten een bezoek brachten aan de bouwplaats. Daarnaast volgen ze het bouwproces via een webcam en ondersteunen we de praktijkopdrachten met 3D BIM modellen’. 

Levensecht onderwijs 
Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort stimuleert levensecht onderwijs in 6 stappen. Door studenten buiten theoretische kaders te laten treden en hen levensechte opdrachten van het bedrijfsleven te laten uitvoeren, ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Tevens bereidt ROC Friese Poort haar leerlingen zo voor op een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie. 

Duurzaam Doen Huis 
Een belangrijke locatie van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is het Duurzaam Doen Huis, een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Zij werken hier met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. De locatie dient als praktijk- en kenniscentrum binnen de regio. 

Duurzaam Doen Lezing 
Ook organiseert Centrum Duurzaam 8 Duurzaam Doen Lezingen per schooljaar. Deze lezingen gaan over actuele thema’s omtrent de energietransitie en de circulaire economie. Studenten, docenten, bedrijven en overheden komen dan samen voor een lezing door experts. 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.