Speciale klimaatles voor studenten Smart Energy

‘Deze speciale klimaatles van de Jonge Klimaatbeweging past in het keuzedeel Duurzaamheid in beroep’, legt Rouke van der Meer van ROC Friese Poort uit. In dit keuzedeel zijn studenten op zoek naar antwoorden op een 2-tal vragen. Hoe duurzaam ben ik? Hoe duurzaam is het bedrijf waar ik stage ga lopen? Donderdag 3 maart 2022 volgden de studenten Smart Energy een speciale klimaatles van de Jonge Klimaatbeweging. ‘Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen willen we jullie laten zien dat je zelf impact kunt hebben op klimaatverandering’, zo trapt Esther Diebels de les af. ‘Dit doen we samen met Grootouders voor het Klimaat’.

Klimaatverandering
‘Waar denken jullie aan bij klimaatverandering’, is de eerste vraag die Esther Diebels de studenten stelt. De studenten Smart Energy komen uit op vervuiling, smeltende ijskappen en opwarming van de aarde. Dit komt vooral door een toename van uitstoot van CO2. ‘Onze CO2 voetafdruk is te groot. De uitdaging is om geen CO2 meer te produceren’.

Jong en oud
Het stoppen van klimaatverandering is een verantwoordelijkheid voor jong en oud. ‘Als grootouder erken ik dat er een klimaatprobleem is’, vertelt Willem Hiemstra van Grootouder voor het Klimaat. ‘We hebben maar 1 planeet en daar moeten we zuinig op zijn. Alleen samen kunnen we de aarde leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen’.

Gemeenteraadsverkiezingen
De tweede vraag van Esther Diebels aan de studenten is of ze van plan zijn om te gaan stemmen op 16 maart 2022. Er zijn studenten die het niet uitmaakt of ze wel of niet stemmen. Andere studenten denken later wel te gaan stemmen omdat ze dan meer zin hebben om zich erin te verdiepen. ‘Realiseer je dat de gemeente keuzes maakt als het gaat over duurzaamheid’. En dat jij daar invloed op uit kunt oefenen door je stem te laten horen’.

Burgeridee
‘Je kunt ook invloed uitoefenen op de gemeente met een burgeridee. Dit is een idee van inwoners om de leefomgeving te verbeteren’. Na een korte brainstorm kwamen de studenten met verschillende burgerideeën voor hun eigen gemeente. ‘Wij willen meer bomen in het Veenkloosterbos’, aldus een groep studenten. Andere ideeën van de studenten zijn: het bouwen van een kerncentrale, meer waardering voor boeren door lokaal te kopen en het verkorten van de vaarroute van Holwerd naar Hollum in plaats van Nes.

Keuzedeel duurzaamheid in beroep
Het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leert studenten om een afweging te maken tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Een van deze aspecten is minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Andere aspecten van duurzaamheid zijn het behouden van natuurlijke bronnen en arbeid en welvaart eerlijk verdelen. Het doel is dat de student praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en de beroepspraktijk.

Jonge Klimaatbeweging
De Jonge Klimaatbeweging (JKB) vertegenwoordigt de stem van vele Nederlandse jongeren in het klimaatdebat. Met het project JKB on tour willen wij door middel van klimaatlessen ons bereik van jongeren tussen de 16 en 32 jaar vergroten, waarbij we ons focussen op MBO studenten. Het hele jaar door geeft JKB on tour Klimaatlessen, waarin we de studenten informeren en inspireren, en we het gesprek aangaan over klimaatverandering en hun visie op de toekomst.

Grootouders voor het Klimaat
Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen.

Levensecht onderwijs
‘Een gastles, zoals deze van de Jonge Klimaatbeweging helpt onze studenten om antwoorden te vinden op duurzame vraagstukken in het keuzedeel Duurzaamheid in beroep’, legt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort uit. ‘Een gastles is een van de zes onderwijsstappen van levensecht onderwijs. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal ondernemerschap en gedrag van de studenten. Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot duurzame professionals van de toekomst’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.