Slimme samenwerking voor meer instroom Installatietechniek met de opleiding Smart Energy

Twaalf installatiebedrijven in Friesland ondertekenden op donderdag 4 juli een samenwerkingsovereenkomst met ROC Friese Poort voor de niveau 4 opleiding Smart Energy. Deze vernieuwde variant van de middenkader Engineering opleiding heeft tot doel meer instroom generen voor Installatietechniek. Een branche die staat te springen om goed opgeleid personeel.

Onderwijs en bedrijven trekken samen op
“De installatiebranche vraagt om nieuwe medewerkers die geschoold zijn in innovatieve technieken in combinatie met elektrotechniek en ICT.” vertelt Pieter Hoekstra, coördinerend docent Installatietechniek ROC Friese Poort in Leeuwarden. “Er is behoefte aan vakkrachten die met toekomstgerichte oplossingen kunnen inspelen op actuele veranderingen zoals het verduurzamen van woningen. Zonne-energie, warmtepompen en gasloos bouwen, het zijn allemaal nieuwe toepassingen waar onze studenten op voorbereid moeten worden.” Het afgelopen jaar is daarom de samenwerking gezocht met installatiebedrijven uit de regio. Om samen de installateur van de toekomst op te leiden.

Uitzicht op vaste baan
De unieke samenwerking resulteert in een opleiding met een plus. Er is veel aandacht voor elektrotechniek en ICT en een coach begeleidt elke student. In de coachingslessen wordt gewerkt aan 21-eeuwse vaardigheden, zoals klantgerichtheid, communicatie en digitale vaardigheden. In de eerste twee jaar wisselt theorie op school en beroepsvorming in het werkproces elkaar af. Vanaf leerjaar 3 wordt de opgedane kennis toegepast binnen een van de deelnemende bedrijven door middel van een traineeship. “De kans op blijvend werk is daarmee groot”, licht Luc Holwerda, vestigingsleider Strukton Worksphere toe. “Dat is ook de reden dat wij graag participeren in deze samenwerking, om ons personeelsbestand op peil te houden. School en bedrijf hebben elkaar nodig in deze tijden.” Na de zomervakantie start de eerste klas studenten om na vier jaar als Technicus Smart Energy de school te verlaten.

Programma
Op donderdagmiddag 4 juli vond de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Technicus Smart Energy plaats. De installatiebedrijven uit Friesland onderschrijven het belang van deze opleiding die moet leiden tot meer arbeidskrachten. Daarnaast participeren de bedrijven in werkgroepen om het curriculum, de coaching en werving van studenten vorm te geven. Een slimme samenwerking voor een toekomstbestendige opleiding.

De deelnemende bedrijven zijn:

 • Bouma technisch installatiebedrijf
 • Damstra installatietechniek
 • DRS installatietechniek
 • Engie
 • Ewald bv
 • ITBB
 • Pranger-Posier installaties
 • Sijperda-Hardy Adviesbureau
 • Strukton
 • P. de Vries installatietechnieken bv
 • V.d. Weerd installatietechniek
 • Technisch buro Zonderland bv

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.