Sessie duurzame woning Ekwadraat in Duurzaam Doen Huis

‘Als bedrijf adviseren wij meer en meer op het gebied van het verduurzamen van woningen’, zegt Hendrik van Houten van Ekwadraat. Zoals bijvoorbeeld het Nul op de Meter project Camminghaburen in Leeuwarden en het nieuwbouwproject in Deinum. ‘We zijn dan ook voortdurend bezig met het opdoen van nieuwe duurzame inzichten. Ook handig om privé onze eigen huizen te verduurzamen’. Dinsdag 6 juni 2017 volgden ongeveer 20 medewerkers van Ekwadraat de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning’ in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Klik door voor een foto impressie van de sessie duurzame woning in het Duurzaam Doen Huis

Trias Energetica
‘De strategie om te verduurzamen is gebaseerd op de Trias Energetica’, legt Durk Reitsma docent van ROC Friese Poort uit. De eerste stap in deze strategie is het beperken van de energievraag. ‘Denk hierbij vooral isolatie en glas, de zogenaamde interne maatregelen’. Stap 2 is het zelf opwekken van hernieuwbare energie zoals zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is de efficiënte werking van technische installaties om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Een duurzame strategie betekent duurzame keuzes maken.

Sessie duurzame woning
‘We dagen je uit om op basis van jullie eigen energieverbruik duurzame keuzes te maken die passen bij jullie eigen persoonlijke situatie’, is de oproep van Durk Reitsma. Dit heeft vooral te maken met de gezinssamenstelling en de eisen ten aanzien van comfort. ‘En ben je bereid om de energielasten voor de komende 15 jaar naar voren te halen en te investeren in duurzame technieken?’ De medewerkers ontdekten met een eigen budget welke duurzame maatregelen er zijn en maakten duurzame keuzes om hun eigen huis te verduurzamen. ‘Kijk naar duurzame maatregelen in investering, besparing en CO2 uitstoot’. Met als resultaat een conceptplan voor het verduurzamen van de eigen woning. ‘Met deze praktische oefening ben je beter in staat om een gesprek te voeren met een bouw- of installatiebedrijf’.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. ‘Alle installaties zijn duurzaam en passen in verduurzamingsconcepten als Nul op de Meter en energieneutraal, licht Roeland Westra projectleider Centrum Duurzaam toe. ‘Technische studenten en monteurs uit het bedrijfsleven zijn met name bezig met het energiezuinig maken van de installaties door ze in te regelen’. Ook ontdekken studenten en bedrijven in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen naar energieneutraal op nul op de meter. ‘Alle nieuwe inzichten die studenten en medewerkers van bedrijven opdoen maken het mogelijk om de volgende duurzame stap te zetten’. Het Duurzaam Doen Huis speelt in op de duurzame ambities van Nederland. Vanaf 2020 bouwt Nederland namelijk volgens de BENG maatregel: bijna energie neutraal gebouwd. In 2018 geldt dit al voor overheidsgebouwen

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.