Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven op bezoek bij Centrum Duurzaam

‘Wij werken samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven’, zegt Dirk de Jonge van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ‘Onze vergaderingen vinden dan ook altijd plaats in bedrijven of in scholen’. Dinsdag 7 februari 2017 vergaderde het regioteam Friesland van SSB bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We willen graag het beroepsonderwijs in de praktijk zien. Maar ook wat het beroepsonderwijs doet aan duurzaamheid’.

Klik door voor de rondleiding door de innovatiewerkplaats en het Duurzaam Doen Huis

Innovatiewerkplaats
‘In de innovatiewerkplaats werken onze studenten aan levensechte projecten gericht op innovatie en duurzaamheid’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘In deze projecten werken de studenten altijd samen met het bedrijfsleven. Naast vakmanschap vragen deze projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap van de studenten’. Voorbeelden van innovatieprojecten zijn de ECOkubus, de windmolen, de magazijnrobot en de Frisian Eco Car. ‘De eerste stap van een innovatieproject is een Challenge. Studenten presenteren dan binnen een dag een eerste idee aan de opdrachtgever op basis van design thinking. Vervolgens werken ze in een periode van 10 weken het eerste idee uit tot een definitief ontwerp. De laatste stap is dat ze het definitieve ontwerp gaan maken’.

Duurzaam Doen Huis
‘Verduurzaming van woningen en gebouwen heeft te maken met het besparen van energie, milieubelasting van materialen en reductie van CO2 uitstoot’, legt Roeland Westra uit. Elke energiezuinige woning bestaat uit een mix van duurzame installaties. ‘De uitdaging is om deze installaties energiezuinig te maken door ze goed in te regelen’. Daarnaast dienen energiezuinige woningen zelf energie op te wekken door zon, wind, aardwarmte en biomassa. Met domotica toepassingen is het mogelijk om zelf opgewekte energie slim te gebruiken. Het is van groot belang om zelf opgewekte energie direct te gebruiken en niet om op te slaan en daarna pas te gebruiken. ‘Onze studenten ontdekken in het Duurzaam Doen Huis welke duurzame technieken er zijn zoals bijvoorbeeld een douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Ze ontdekken welke keuzes er nodig zijn om een energiezuinige nieuwbouwwoning in 2020 te realiseren. Dat vraagt de Nederlandse overheid namelijk van ons met de BENG, bijna energie neutraal gebouwd. Voor de bestaande woningvoorraad in Nederland een echte duurzame uitdaging’.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven werkt SBB samen aan een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het doel van SBB is om studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan te laten volgen zodat de bedrijven nu en in de toekomst beschikken over gekwalificeerde vakmensen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.