ROC Friese Poort te gast bij Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder

Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland heeft 14 januari 2019 de intentieverklaring van Netwerk Energieneutraal ondertekend. Daarmee ontstaat een nog breder samenwerkingsverband van actieve partners om de Noordoostpolder energieneutraal te maken. Regiocoördinator Oene Venema: “Door samenwerking kunnen we meer bieden aan het bedrijfsleven en kunnen we samen werken aan een energieneutraal gebied”. Het Netwerk bestaat ondertussen uit circa 20 private en publieke organisaties. Doel is om energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden. Ook ROC Friese Poort was aanwezig als MBO onderwijsinstelling.


Eerste acties op gebied van samenwerking
Energieke Regio helpt organisaties en ondernemers met het verduurzamen van hun vastgoed. Maar ook helpen zij met subsidies en alle wettelijke eisen rond energiebesparing, zoals de informatieplicht energiebesparing (EML). Voor 1 juli 2019 moeten bedrijven aan deze verplichting voldoen. Daartoe gaan het Netwerk en Energieke Regio samen bijeenkomsten organiseren voor het MKB en voor agrarische bedrijven. Deze vinden plaats op verschillende data vanaf 28 januari 2019 . Kijk voor alle geplande bijeenkomsten op www.ernon.nl/noordoostpolder.

Het Netwerk Energieneutraal is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en inwoners uit het gebied Noordoostpolder met als doel energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden. Dat doet het Netwerk door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Dit biedt kansen en die willen de partners benutten.

Onderwijs
Naast  bedrijven, organisaties en inwoners wil Netwerk Energieneutraal ook samenwerken met het onderwijs in de Noordoostpolder. ‘Wij willen onze studenten graag koppelen aan levensechte projecten die te maken hebben met nieuwe duurzame ontwikkelingen in de regio Noordoostpolder’, legt Robert Mensink van ROC Friese Poort uit. ‘Uit ervaring blijkt dat de frisse blikken van onze studenten leiden tot nieuwe inzichten bij levensechte opdrachtgevers’, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. De eerste ideeen om samen te werken zijn er al: studenten die in de vorm van een Challenge meedenken over een energieneutraal erf, het combineren van de MKB-bijeenkomsten met de Duurzaam Doen Lezingen van Centrum Duurzaam en het samen ontwikkelen en maken van de website van Netwerk Energieneutraal.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.