Regiobijeenkomst platform PIE bij Centrum Duurzaam

´Wij zijn een netwerkorganisatie van VMBO PIE scholen uit Noord Nederland´, vertelt Harrie Nanninga, regiocoordinator Noord van Platform Pie. ´Ons doel is om samen met docenten te zorgen voor inspirerend beroepsonderwijs in de techniek´. PIE is een profiel binnen het VMBO en staat voor produceren, installeren en energie. Donderdag 12 oktober 2017 was Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de vergaderlocatie van ongeveer 25 docenten en teamleiders uit het VMBO om te praten over professionalisering van docenten en kwalitatief goed technisch onderwijs.

Klik door voor een impressie van de regiobijeenkomst platform PIE bij Centrum Duurzaam

Professionalisering VMBO docenten
Anno 2017 komt er meer en meer op docenten af. Zo zijn er veel procedures en toets momenten voor studenten. Nieuw zijn de keuzevakken. En dan nog de vele nieuwe technische en duurzame ontwikkelingen. Tijd om bij te blijven en vakgerichte cursussen te volgen is er niet. ‘Er is lef nodig om tijd vrij te maken en om professionalisering slim te organiseren’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. ‘We kunnen bijscholing voor VMBO docenten in Friesland organiseren bij Centrum Duurzaam. Bovendien is het mogelijk om onze technische partners uit het bedrijfsleven hierbij te betrekken’.

Levensecht onderwijs
‘In de innovatiewerkplaats werken onze studenten aan levensechte opdrachten van het bedrijfsleven’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort tijdens de rondleiding. ‘We starten een levensechte opdracht met een Challenge’. Een opdrachtgever schetst in 10 minuten een gedachte of kans. Studenten vertalen deze gedachte of kans in 4 uren en in 4 stappen inclusief pitch naar een eerste idee. ‘De laatste Challenge was het ontwerpen van een duurzame brug tussen ons en de Energie Campus. Dat heeft Ekwadraat nieuwe inzichten opgeleverd. Studenten zijn trots op hun ideeën en willen deze ideeën verder uitwerken. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd’. Na de Challenge hebben de studenten de mogelijkheid om de ideeën uit te werken tot een definitief ontwerp om daarna het eindproduct te maken. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . Andere voorbeelden van innovatieprojecten zijn de ECOkubus, de windmolen, de magazijnrobot en de Frisian Eco Car.

Duurzaam Doen Huis
‘De energiehuishouding van woningen dient te veranderen’, legt Roeland Westra uit . ‘Dat betekent dat duurzaamheid elk vakgebied en elk mens raakt’. Energieneutraal is haalbaar door woningen energiezuinig te maken door een luchtdichte bouwschil in combinatie met een mix van duurzame installaties. De uitdaging is om duurzame installaties energiezuinig te maken en zelf energie op te wekken door zon, wind, aardwarmte en biomassa. ‘Met domotica toepassingen is het mogelijk om zelf opgewekte energie slim te gebruiken’, benadrukt Mark Vos, docent elektrotechniek. ‘Onze studenten ontdekken in het Duurzaam Doen Huis welke duurzame technieken er zijn zoals bijvoorbeeld een douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Met deze nieuwe duurzame inzichten gaan ze de arbeidsmarkt op en leren ze ons hoe wij onze bestaande woningen kunnen verduurzamen’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.