Praktijktraining luchtdicht bouwen voor Pels Applicatie & Afdichtingen

‘Wij lijmen en kitten op basis van polyurethaan’, vertelt Jeffrey Pels van Pels Applicatie & Afdichtingen. ‘Daarom volgen ze de verplichte training in het kader van REACH’, vult Dave Hermans van CPG Nederland aan. Dit is een Europerse verordening gericht op het beschermen van de gezondheid van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen’. Vrijdag 31 maart 2023 volgden medewerkers van Pels Applicatie & Afdichtingeneen praktijktraining luchtdicht bouwen in de innovatiewerkplaats van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. CPG Nederland verzorgde deze training met theorie- en een praktijkgedeelte.

Duurzame samenleving
‘Met luchtdicht bouwen stimuleren we een duurzame samenleving door CO2 reductie’, zo trapt Robert Nijland van CPG Nederland af. ‘Aardgasvrij in 2050 is de ambitie van Nederland voor 7 miljoen huishoudens en voor 1 miljoen andere gebouwen. Daar bovenop legt de Europese Unie de bouw- en vastgoedsector een reductie van CO2 uitstoot van 55% ten opzichte van 1990. Inmiddels bouwt Nederland al vanaf 2018 gasloze nieuwbouwwoningen’.

Wet- en regelgeving
‘Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw dienen sinds 1 januari 2023 te voldoen aan de BENG-eisen’, vertelt Robert Nijland van CPG Nederland. ‘Deze 4 letters staan voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en geldt voor woningbouw en utiliteitsbouw. De BENG legt de energieprestatie van woningen en gebouwen vast op basis van 3 indicatoren: energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie. Andere wet- en regelgeving is de wet kwaliteitsborging. Deze wet heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren en de faalkosten te verlagen’.

Luchtdicht bouwen
‘Het dichten van kieren en naden tussen de verschillende bouwelementen is luchtdicht bouwen’, aldus Robert Nijland. ‘Zo ontstaat er een gewenste luchtstroom in woningen en gebouwen met bewuste ventilatie door bijvoorbeeld roosters als resultaat. Andere voordelen van luchtdicht bouwen zijn minder energieverlies, meer wooncomfort, geen vochtschade en wering van geluid. Met een blower door test kun je achterhalen waar woningen en gebouwen energie verliezen. Dit noemen we lekken in de schil van woningen en gebouwen. Veel voorkomende lekken zijn wandcontactdoos in de badkamer, schakelaar voor buitenverlichting en meterkast aansluitingen’.

Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort
ROC Friese Poort speelt sinds 2013 in met Centrum Duurzaam op duurzame ontwikkelingen in het werkveld. ‘We nemen medewerkers van bedrijven mee op avontuur in de energietransitie en de circulaire economie. Voor bedrijven organiseren we in samenwerking met Bedrijfsopleidingen van ROC Friese Poort trainingen op maat. Zo blijft de kennis van de medewerkers van de technische bedrijven over de energietransitie en de circulaire economie up-to-date’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.