Praktijkmiddag Gasunie in Duurzaam Doen Huis

‘Vandaag willen we als team in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam een kijkje nemen in de dagelijkse praktijk van duurzame technieken’, zegt Marijke Kellner-Van Tjonger, manager Energietransitieteam van de Gasunie Transportservices. ‘Ons team is met name HBO en WO geschoold. We verdiepen ons graag in de duurzame technieken zoals studenten die leren in het MBO’. Maandag 31 oktober 2016 vond de praktijkmiddag van Gasunie plaats in het Duurzaam Doen Huis bij ROC Friese Poort in Leeuwarden.

Klik door voor de foto impressie van praktijkmiddag Gasunie in Duurzaam Doen Huis

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen huis is een technische praktijkomgeving waar studenten en bedrijven altijd werken met de nieuwste technische opstellingen van 22 fabrikanten uit Nederland op het gebied van installatietechniek, elektrotechniek en domotica. ‘Jullie leren vandaag net zoals onze studenten welke stappen nodig zijn om in de woningbouw en kleine utiliteit te komen tot energie neutraal, klimaatneutraal of CO2-neutraal’, legt Durk Reitsma , docent ROC Friese Poort , uit. Na een theoretische uitleg over warmte gingen de medewerkers van de Gasunie aan de slag met de praktijkopdracht van de warmtepomp en het passief huis toestel. ‘Vooral het theoretische deel was best wel moeilijk’, zo reageert Loes Jolman van de Gasunie.

Energietransitie
Het Energietransitieteam ontwikkelt een visie op de lange termijn ontwikkeling van het hele energiesysteem (gas, elektriciteit, warmte, duurzame energie) in Nederland en Noordwest Europa. ‘Onder het motto “gekoppelde energie is slimmere energie” bekijken we hoe we zoveel mogelijk kunnen profiteren van hernieuwbare energie’, licht Marijke Kellner – Van Tjonger, toe. ‘Als Gasunie maken we ons sterk voor een forse reductie van de CO2 uitstoot en een versnelling van de verduurzaming. Daarom vinden we het belangrijk om in de eerste plaats het energiegebruik sterk te reduceren. Daarnaast is meer inzet van duurzame energie nodig. We stimuleren daarom waar mogelijk ook de productie van groen gas’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.