Praktijklessen weer langzaam op gang

ROC Friese Poort kan sinds anderhalve week weer praktijkonderwijs bieden aan kleine groepjes studenten. Vanwege versoepelingen vanuit de overheid hebben mbo’s, hbo’s en universiteiten sinds maandag 15 juni iets meer speelruimte. Zo mag er weer toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten plaatsvinden, evenals een bescheiden aantal praktijklessen. Het Friesch Dagblad ging onlangs op bezoek bij de Leeuwarder ROC Friese Poort-vestiging aan de Anne Wadmanwei. Daar was een select studentengroepje Mechatronica weer druk bezig in de werkplaats.

Studiejaar 2020/2021
De versoepeling betekent echter niet dat studenten in studiejaar 2020/2021 de gehele werkweek op school verblijven. Er gelden nog steeds beperkingen, zoals een maximaalbezetting van 20 procent van de docenten en studenten in het gebouw. Ook de 1,5-meterregeling duurt nog voort. “We kunnen natuurlijk maar een gedeelte van onze studenten op school huisvesten”, vertelt ROC Friese Poort-woordvoerder Jelma Dekker aan het Friesch Dagblad. Volgens het dagblad zoekt de onderwijsinstelling daarom naar onconventionele onderwijslocaties, waaronder kerken en sporthallen.

Praktijklessen
Volgens Dekker vormen praktijklessen een belangrijk onderdeel van de opleidingen. Daarom heeft ROC Friese Poort getracht dit type onderwijs ook in de thuissituatie aan te bieden. “Er is, waar dat kan, geprobeerd om dat op afstand mogelijk te maken, zoals thuispakketten voor horeca-opleidingen, maar dat was niet altijd ideaal.” Deze ervaringen, opgedaan tijdens de hevige coronamaanden, zijn wel leerzaam gebleken voor een goede onderwijsinvulling tijdens het aankomende schooljaar. Het anderhalvemeteronderwijs krijgt dan verder vorm.

Lees verder op de site van het Friesch Dagblad:

Ook studenten mogen weer voorzichtig naar school

We hebben met online onderwijs enorme stappen gemaakt. Dat loopt goed Het zijn deze laatste weken voor de zomervakantie vooral toetsen en praktijkonderwijs waar studenten voor naar school komen. Storm loopt het echter niet op het Friesland College, merkt Jan Dijksma op.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.