Praktijkles waterzijdig inregelen in Duurzaam Doen Huis door IMI

Het energieverbruik in gebouwen is 40% van het wereldwijde energieverbruik. De zogenaamde HVAC systemen (verwarming, ventilatie en koeling) oftewel gebouw gebonden installaties verbruiken hiervan ca. 50%. Een installatie is een netwerk van componenten die op elkaar afgestemd dienen te zijn zodat energiebesparingen mogelijk zijn met behoud van comfort. ‘In de Nederlandse woningen zijn nog te weinig CV-installaties waterzijdig ingeregeld’, is de bewering van Erik Olden, Key Account Manager van IMI Hydronic Engineering. Veelgehoorde klacht in de praktijk is dat radiatoren niet verwarmd zijn terwijl andere radiatoren, in de zelfde woning, veel te warm zijn. Bovendien is een hoger energieverbruik dan verwacht een onaangename verrassing. ‘De pomp op maximaal zetten is niet de oplossing, het gaat om het op de juiste manier doceren van het CV-water’, verklapt Erik Olden. Om dit toe te passen in de praktijk volgden servicemonteurs duurzame installatietechniek op woensdag 23 maart 2016 een praktijkles waterzijdig inregelen van Erik Olden in het Duurzaam Doen Huis van ROC Friese Poort .

Klik door voor de foto impressie waterzijdig inregelen door IMI

Niet waterzijdig inregelen
Bij niet ingeregelde installaties met moderne HR-ketels ontstaan vaak comfort problemen doordat de ketel een te hoge retourwater temperatuur constateert. Een, door Erik Olden, gegeven voorbeeld is een radiator van 2400 Watt in de woonkamer en een radiator van 250 Watt in de slaapkamer. Wanneer deze niet juist zijn ingeregeld krijgt de radiator van 250 Watt te veel water. Dit betekent dat de temperatuur van het retourwater te hoog terug komt in de ketel en de ketel zegt: ‘ik stop ermee, de installatie neemt op basis van deze retourwatertemperatuur geen warmte meer af die ik maak’. Door de hoeveelheid liters af te stemmen op de grootte van de radiator ontstaat er een juiste verdeling en een optimale warmte afgifte van de radiator. Hierdoor gaat de ketel optimaal functioneren door alle radiatoren gelijkmatig te verwarmen.

Klik hier voor de presentatie waterzijdig inregelen door IMI

HR-ketel
Het hoge rendement wordt bereikt door het afgekoelde CV-retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen zodanig dat een deel van de waterdamp condenseert en daarbij veel warmte overdraagt. ‘In de praktijk zien we dat veel woningen in Nederland uitgerust zijn met te grote CV-ketels, stelt Erik Olden vast. Tegenwoordig word vaak een ketel geselecteerd op basis van zijn tapwater capaciteit vanwege de comfort eisen die er gesteld worden (bad/douche/tapwater) maar een grotere CV-ketel geeft niet alleen meer warm tapwater, maar heeft ook meer vermogen van de CV-installatie. ‘Een eenvoudige oplossing is dan om het CV-vermogen terug te draaien. Helaas gebeurt dat bij 80% van de ketels in Nederland nog steeds niet’.

Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen komt voort uit de utiliteit. ‘Denk maar eens aan het verwarmen van kamers in bijvoorbeeld hoge flats. Wanneer hier de hoofdleidingen niet waterzijdig ingeregeld zijn krijgen we echt comfort problemen want water volgt immers de weg van de minste weerstand en bereikt daardoor nooit de bovenste verdiepingen’, licht Erik Olden toe. Door de laatste IMI Heimeier ontwikkelingen zijn er nu verschillende producten die ook eenvoudig en snel toepasbaar zijn in de woningbouw.

Dynamische radiatorafsluiters
De IMI Heimeier dynamische radiatorafsluiters type Eclipse, ‘s werelds kleinste automatische thermostatische afsluiter met een geavanceerde regelaar, biedt een snelle en eenvoudige manier om verwarmingssysteem in te regelen met als resultaat een constante ruimtetemperatuur, besparing op de energiekosten, doordat de HR-ketel goed gaat condenseren, en comfort verbetering. Door alle nieuwe technologieën kun je niet meer om waterzijdig inregelen heen’, merkt Erik Olden op.’ Mede de steeds intelligentere sturing en bediening van de installatie is het voor een goed functioneren van de CV installatie van essentieel belang dat de verschillende componenten op elkaar afgestemd zijn en op alle verschillende wisselingen juist reageren .

Praktijklessen Duurzaam Doen Huis
‘Onze studenten werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland’, zegt Durk Reitsma, docent installatietechniek. In het Duurzaam Doen Huis kan ik direct de theorie toepassen in de praktijk, lacht Erik Olden. ‘Een mooi voorbeeld van een levensechte leeromgeving’. Door praktijklessen van fabrikanten ervaren studenten direct de praktische noodzaak van waterzijdig inregelen in het kader van duurzaam wonen en energiebesparende maatregelen. ‘Deze praktijklessen vergeten onze studenten nooit meer. Bovendien geven praktijklessen door fabrikanten onze studenten meerwaarde in het beroepsveld’, is de overtuiging van Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.