Praktijkles veiligheid meetinstrumenten voor Servicemonteurs Installatietechniek Duurzaam

‘Studenten hebben in de dagelijkse praktijk te maken met elektrische installaties. De complexiteit van deze installaties in woningen en gebouwen neemt alleen maar toe. Maar studenten hebben vaak weinig ervaring in de omgang met meetinstrumenten voor het uitvoeren van inspecties’, zo constateert Wim Plat van GMC Instruments. ‘In het kader van veiligheid dienen studenten kennis te hebben van de juiste meetgereedschappen’. Servicemonteurs Installatietechniek Duurzaam niveau 3 volgden dinsdag 17 januari 2017 een praktijkles van GMC Instruments over de veiligheidsaspecten die gelden in de elektrotechniek op het gebied van meten en testen.

Klik door voor een impressie van de praktijkles meetinstrumenten van GMC Instruments

Veiligheid in de praktijk
‘Onze studenten hebben de eerste twee perioden van dit schooljaar een basistraining elektrotechniek gevolgd’, vertelt Anthony Brak van Installatiewerk. ‘Met deze praktijkles willen we dat onze studenten praktische stappen zetten. Vooral op het gebied van veiligheidsaspecten die gelden in de elektrotechniek zoals NEN 3140. Maar ook het gebruik van de juiste meetinstrumenten bij inspecties onder het motto meten is weten. Deze technische verdieping is de vervolgstap op de Duurzaam Doen Lezing over Energiemonitoring en Domotica’, vult Harm Keimpema van Installatiewerk aan.

Meetgereedschappen
‘Vakmensen werken vaak in omgevingen met installaties waar kleine fouten grote gevolgen hebben’, legt Wim Plat uit. ‘Er is dan ook veel kans op aanrakingsgevaar en explosies’. Het belang van veilig meten in verschillende gebruiksruimtes is dan ook groot. In huishoudelijke omgevingen (veiligheidscategorie 1 en 2) is het minder kritisch om alle meetinstrumenten te gebruiken om stroom, spanningen, weerstanden, temperatuur en licht te meten. In alle andere ruimten is veilig meten het belangrijkste uitgangspunt voor het uitvoeren van inspecties. Er zijn echter op het gebied van veiligheid grote verschillen tussen meters. Zo zijn er dubbelpolige spanningstesters voor het bepalen van spanningsloosheid . Multimeters meten bijna alles in het dagelijkse werk en moeten beveiligd zijn tegen het verkeerd aansluiten van de meetsnoeren. Voor het inspecteren van arbeidsmiddelen zijn Secutest apparatentesters veilig om te gebruiken. De Profitest installatietester is geschikt voor inspecties van elektrische installaties. ‘Impedantiemetingen geven bijvoorbeeld veel informatie over de kwaliteit van de gemaakte verbindingen in lasdozen en wandcontactdozen’. De studenten pasten de theorie toe door een aantal metingen in het instructielokaal uit te voeren met als uitkomst dat de de installaties goed zijn aangelegd.

Initiatief Servicemonteur Duurzame Installatietechniek
Dit zij-schakeltraject Servicemonteur Installatietechniek Duurzaam is een initiatief vanuit ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Opleidingsbedrijf InstallatieWerk en de participerende partijen Metechnica, UWV, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Leerwerkloket Fryslân en vier Friese installatiebedrijven. Installatiebedrijf Van der Pol B.V. , Energie Service Friesland, ASN Installaties en Damstra Service en Onderhoud B.V. hebben speciaal voor dit unieke traject een plek beschikbaar gesteld voor stage en beroepspraktijkvorming.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.