Pitch duurzame brug Energiecampus door bouwstudenten

‘In de afgelopen periode hebben onze studenten het eerste idee van de duurzame brug van de Energiecampus Leeuwarden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, vertelt Christiaan Stavorinus van ROC Friese Poort Leeuwarden. ‘En vandaag pitchen ze het definitieve ontwerp van de duurzame brug aan Douwe Faber van Ekwadraat’, vult Mirjam Potjewijd van ROC Friese Poort Sneek aan. Donderdag 16 november 2017 kwamen ongeveer 40 bouwstudenten uit Leeuwarden en Sneek naar Centrum Duurzaam om te pitchen.

Klik door voor de pitches van de bouwstudenten en de rondleiding Energiecampus Leeuwarden

Pitch duurzame brug Energiecampus Leeuwarden
‘Overtuig Ekwadraat met een krachtig en kort verhaal om te kiezen voor jouw duurzame brug’, zo daagt Christiaan Stavorinus de bouwstudenten uit. De bouwstudenten presenteerden verschillende duurzame bruggen als fysieke brug en als symbolische brug als verbinding tussen het bedrijfsleven en jong talent. Bij een van de bruggen levert het lopen over de brug zelfs energie op. ‘Voor jullie is het straks normaal dat we over paden lopen en daarmee energie opwekken’, reageert Douwe Faber van Ekwadraat op de pitches van de bouwstudenten. ‘Jullie spreken mij aan door de eenvoud, doelmatigheid, betaalbaarheid en circulariteit van jullie ideeën. Jullie hebben zelfs gedacht aan vluchtroutes en daarmee veiligheid zichtbaar gemaakt’.

Onderweg naar een duurzame economie
‘Jullie inspireren ons als bedrijfsleven met jullie ideeën en verhalen’, aldus Douwe Faber. ‘En dat is nodig om het Friese landschap te veranderen in een duurzaam energielandschap. We lopen als onderwijs en bedrijfsleven met elkaar op en zo ontstaat er een nieuw pad naar een nieuwe duurzame economie. In het definitieve ontwerp van de duurzame brug van de Energiecampus Leeuwarden zien jullie straks details terug van jullie ontwerpen’.

Rondleiding Energiecampus Leeuwarden
‘We zijn in oktober 2017 gestart met de grondwerkzaamheden van de Energiecampus Leeuwarden’, geeft Douwe Faber aan. Deze grondwerkzaamheden zijn nodig ten behoeve van de aanleg van de benodigde voorbelastingen en duren tot medio januari 2018. Het is belangrijk dat de slappe ondergrond inklinkt in verband met de toekomstige wegen op het terrein. Ook op de Skinkeskâns vinden al werkzaamheden plaats. Op de locatie van de twee toekomstige bouwlocaties, onder andere het Energie Kenniscentrum Leeuwarden, is gestart met het aanbrengen van een proefbelasting. ‘Er is al zoveel te zien en dat wil ik jullie graag laten zien door een kijkje te nemen op de bouwplaats van de Energiecampus Leeuwarden’.

Klik door voor een impressie van de duurzame brug 1 voor Energiecampus Leeuwarden

Klik door voor een impressie van de duurzame brug 2 voor Energiecampus Leeuwarden

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.