Participanten Geef te gast bij Centrum Duurzaam

Op donderdag 4 december 2014 organiseerde Platform GEEF een participantenbijeenkomst. Centrum Duurzaam was gastheer van deze bijeenkomst op de Anne Wadmanwei in Leeuwarden. Met elkaar is een zoektocht gestart naar de mogelijkheden van elektrisch vervoer voor zorginstellingen. ‘Immers, if you walk together, you walk far’, aldus Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam.

Frisian eco-car
Het afgelopen schooljaar hebben studenten Techniek van ROC Friese Poort met ondersteuning van docenten en het bedrijfsleven, hard gewerkt aan het realiseren van de eco-car. De eco-car is gebouwd door studenten met de kennis en hulp van specialistische bedrijven, zoals Frisian Motors en MG Electronics. De studenten ontwikkelden een nieuwe opbouw geschikt voor het vervoeren van 4 personen. De eco-car maakt voor 10% gebruik van energie uit de zon door de zonnecellen die op het dak zijn bevestigd.

Kansen voor zorgvervoer
In de zorg verandert veel in 2015 op het gebied van vervoer. De Wet Langdurige Zorg komt in de plaats van de AWBZ. Dit betekent dat zorginstellingen met veel minder geld dezelfde service moeten blijven aanbieden. Dit betreft het vervoer van cliënten vanuit het dorp naar de zorginstelling waar de dagopvang is georganiseerd. Voor kleinschalige zorginstellingen is een elektrisch aangedreven auto een passend financieel alternatief. Door dit vervoer te delen met gemeenten en scholen is elektrisch vervoer een haalbare optie.

Platform GEEF
Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland) is een samenwerkingsverband van 14 participanten. Deze organisaties hebben oog voor de wensen van hun klanten en de mogelijkheden die woonzorgtechnologie biedt. Samen kunnen we, voor onze klanten, meer bereiken dan alleen.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.