Online masterclass duurzaamheid voor Noorderkracht

‘Elke school verzorgt een masterclass als onderdeel van het excellentieprogramma Noorderkracht’, vertelt Akkelien Jeeninga van ROC Friese Poort. ‘Zo willen we onze studenten ook laten ontdekken wat duurzaamheid voor hen als mens en als vakmens betekent. Deze kennis helpt hen om een eigen werkbaar product of idee te ontwikkelen als projectopdracht’. Donderdag 11 maart 2021 verzorgde Roeland Westra namens ROC Friese Poort een online masterclass over duurzaamheid.

Duurzame wereld
Volgens de studenten betekent duurzaamheid dat mensen goed omgaan met de aarde met als doel om de aarde door te geven aan de volgende generaties. ‘Als mensen zijn we rentmeesters die gericht zijn op de lange termijn’, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de reacties van de studenten aan. Duurzaamheid vraagt om vernieuwing. ‘Dat betekent dat alles wat we doen anders gaan doen’. Enerzijds door gedragsverandering. En anderzijds door het slim inzetten van technologie. ‘Zo zijn we onderweg naar een fossielvrije wereld in 2050. Welke bijdrage wil jij leveren aan een duurzame wereld?’.

Trias Energetica
Veel mensen hebben een idee of geen idee als het gaat om het verduurzamen van hun eigen woning. ‘Graag daag ik jullie uit om vanuit een plan een aantal duurzame maatregelen te ontdekken’. De Trias Energetica is een plan om gebouwen en woningen te verduurzamen. Dit plan bestaat uit drie stappen: het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zon, wind, biomassa) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen (cv-ketel). ‘Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraliteit, dien je nog een stap toe te voegen: het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht’.

Sustainable Development Goals
‘In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (ook wel SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) door de Verenigde Naties vastgesteld. Dit is een mondiaal kompas van 17 doelstellingen die samen een duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030 vormen. ‘Onze focus vanuit Centrum Duurzaam ligt op SDG 7: betaalbare en duurzame energie’. De studenten kozen een ontwikkelingsdoel waar ze zelf als mens het meeste mee hebben. Ook stelden ze een top 5 SDG vast vanuit hun eigen vakgebieden waar ze graag aan willen werken. Voorbeelden hiervan zijn einde aan armoede en honger, minder ongelijkheid en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

NoorderKracht
Noorderkracht is een uniek gezamenlijk onderwijsprogramma voor excellente studenten in het mbo. De studenten zijn bezig met diverse sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale inclusie. Dit doen zij onder begeleiding van docenten en diverse inhoudelijk deskundigen uit de regio. Het doel van het programma is een werkbaar product of oplossing te ontwikkelen voor de verschillende vraagstukken, welke impact heeft op het Noorden én op mbo-studenten. “Studenten krijgen de regie om samen een eigen werkbaar product of idee te ontwikkelen, zich persoonlijk te ontwikkelen en zelf te bepalen hoe het eindproduct er uit komt te zien”, vertelt Joppe Faber, projectleider van het Drenthe College. Noorderkracht is een initiatief van ROC Friesepoort, Friesland College, Drenthe College, Alfa-college en Noorderpoort

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.